Hlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeň

Hlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeň

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aj deti seredskej Základnej školy Juraja Fándlyho pridali svoje ruky k zelenému dielu. V teréne sa postupne vystriedalo až 474 žiakov a spolu so svojimi pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľkami vyčistili poriadny kusisko mesta! Vo svojom vlastnom Týždni Zeme sa však okrem upratovania venovali aj iným ekologickým aktivitám.
 
S vrecami na odpady a pracovnými rukavicami ste ich mohli stretnúť na sídlisku na Fándlyho ulici, na ihrisku ulice D. Štúra, upratovali okolie svojej školy, ulicu Vonkajší rad, zbierali odpadky na hrádzi na úseku od Mlynárskej ulice po most a od skateparku po Stredný Čepeň. Do svojej pozornosti si zobrali aj časť Cukrovarskej ulice a celý vnútorný areál svojej školy. Spolu s mestom Sereď tak oslávili Deň Zeme poriadnym Smeťobraním.
 
Mesto ďakuje každému malému aj veľkému dobrovoľníkovi, ktorý sa pričinil alebo sa kedykoľvek pričiní o skrášlenie, či očistenie akéhokoľvek veľkého kúska našej vzácnej planéty. Deň Zeme totiž nemusí byť iba vyhlásený deň (22. apríl každoročne). Dňom Zeme sa môže stať aj ktorýkoľvek iný deň, keď urobíme dobrú práce v prospech nás všetkých – v prospech našej planéty.
 
foto: ZŠ J. Fándlyho Sereď
Hlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeňHlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeň