Program Mestského múzea na máj 2023

História     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: MÁJ –  SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac MÁJ 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA:

Fotografie, dokumenty a predmety rodiny grófa Štefana Takácsa Tolvaya

z Dolného Čepeňa a jeho zamestnancov  

z rodinných zbierok Iva Neboráka z Rychvaldu v ČR, Jána Bugyiho z Veľkej Mače, Renáty Kyselej zo Serede

 

 

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY:

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

„MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI AJ PRE NEVIDIACICH“

NOVÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA S 3D MODELOM MÚZEA

A ZVUKOVÝM KOMENTÁROM

Výstava ponúka nové moderné prvky komunikácie a prezentácie k spoznávaniu kultúrneho dedičstva mesta Sereď a regiónu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

------------------------------------

 

SEREĎ V ČASE

Výstava dobových pohľadníc Serede zo súkromných zbierok zberateľov

Rastislava Petroviča, Dušana Irsáka, Dušana Slahučku, Miroslava Petrušku, Jána Kohúta, Patrika Eckerta, Richarda Hričovského   

Od 26. mája 2023 do októbra 2023, výstava pri príležitosti 710. výročia od najstaršej písomnej zmienky o Seredi

 

NA PODUJATIA:

 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, sobota 13. 5. 2023

 

   V MÚZEU:

    10.00, 11.00 a 19.30 h. Prezentácia expozícií múzea s odborným výkladom

    15.00 - 17.00 h Prednášky:

 

Ø  PhDr. Eva Vrabcová: Pôsobenie katolíckej cirkvi v Seredi - stručný prehľad dejín

Ø  Mária Diková: Z histórie obce Dolný Čepeň - gróf Štefan Takács Tolvay  a jeho manželka Irma, rod. Szászy – nová akvizícia fotografií a dokumentov v zbierke múzea

Ø  Ing. pplk. Ondrej Urban: Štefan a Jozef Takács Tolvayovci - vojenská kariéra grófov

     V MÚZEJNEJ ZÁHRADE:

 

     18.00 – 19.00 h Komorný koncert TRIO IMPRESSION - Terézia Sobeková – flauta,

                                      Eric Harrison – klarinet, Monika Harrison - klavír

--------

PRIPRAVUJEME V JÚNI:

·       Víkend otvorených parkov a záhrad v Múzejnej záhrade 2. 6. 2023 o 17.00  – Čajový večer s hudbou – Ondejčíkovci, Bonsaj centrum Nitra, 3. 6. 2023 o 10.00, 11.00 - prehliadky historickej  záhrady, 4. 6. 2023 o 16.30 Rodinná nedeľa – TEATRO NELINE predstavenie“O lúke, motýľovi a kvetinovej víle“

·       SEREDSKÁ FAREBNÁ PALETA 2023, od 21. 6. 2023 do 31. 8. 2023

·       VÝTVARNÝ WORKSHOP „SEREĎ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI“

Pre záujemcov o maľovanie s akad. maliarkou Blankou Kästovou

 30. 6. 2023 od 9.00 – 17.00 a 1. 7. 2023 od 9.00 do 15.30  – záväzné prihlášky do 15. júna 2023