Úspešní Frajeri z Komenskej

Úspešní Frajeri z Komenskej

Školstvo a vzdelávanie     PaedDr. Daria Braunová, Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Erik Juríček    
Výpočet školských a mimoškolských aktivít už dávno nezahŕňa len množstvo absolvovaných testov a previerok, skúšaní, prednášok, exkurzií alebo výletov. Na dobrej a úspešnej škole nie je problém nájsť žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do športových a vedomostných súťaží a umiestňujú sa na prvých priečkach v okresných, krajských  či dokonca aj  celoslovenských kolách. Každý žiak našej školy má možnosť objaviť v sebe talent, rozvíjať ho a dať o sebe vedieť nielen kolektívu spolužiakov, ale i mestu a svetu. A keďže takých žiakov máme veľa, oplatí sa niečo si o ich víťazstvách prečítať. Ako vo väčšine olympiád a súťaží býva zvykom, do krajského kola postupujú len víťazi okresných kôl. Výnimkou sú žiaci prvého stupňa, ktorých súťaže končia okresnými kolami, teda krajské kolá sa už nerealizujú.
     Na 1.stupni sa v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Všetkovedko 3 medzi najúspešnejších 30% prebojoval Ján Hrušovský z 3.C. V okresnom kole Pytagoriády bol rovnako úspešný Ján Hrušovský z 3.C a Alex Španko z 3.B.
     Tradične sú už najznámejšími súťaže v prednese poézie a prózy. V tomto roku postupujú do krajského kola  Hollého pamätníka dve naše šikovné žiačky a víťazky okresného kola tejto súťaže: Natália Krchová z 5.B v II. kategórii a Lenka Vargová z 8.C v III. kategórii.
     V geografickej olympiáde postúpila do krajského kola žiačka 7.A triedy.
     V biologickej olympiáde postúpila do krajského kola v kategórii E žiačka 8.A triedy Sofia Sedláková.
     Po zakliatom covidovom období sa opäť roztočil kolotoč so športovými súťažami. Zapojili sme sa takmer do každej športovej súťaže, ktorú ponúka školský šport. Čiastkové úspechy vysoko prekonali naše očakávania a s veľkou spokojnosťou môžeme  konštatovať, že máme i veľmi šikovné a športovo talentované deti. V celom okrese dominujeme vo florbale, futbale a volejbale. Starší žiaci a žiačky postúpili na Majstrovstvá kraja vo florbale do Dunajskej Stredy a mladší žiaci vo futbalovej súťaži McDonald´s Cup do Trnavy. Naše staršie žiačky vyhrali Bratislavsko - trnavskú oblasť a postúpili na Majstrovstvá kraja v MIDICOOL volejbale.
    Všetci úspešní žiaci šíria dobré meno našej školy a robia radosť nielen svojim rodičom, ale aj učiteľom. Držíme im palce v ďalších kolách súťaží!  
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
Úspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z KomenskejÚspešní Frajeri z Komenskej