Deň Zeme v materskej škole

Deň Zeme v materskej škole

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Dňa 22. apríla si celý svet pripomína Deň Zeme, ktorý je venovaný ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. V materských školách je táto téma často prezentovaná cez hry, rozprávky a kreatívne aktivity, ktoré deti zapájajú do vzdelávacieho procesu. Interaktívnou formou sa učia o ochrane prírody, recyklácii či vzťahu k zvieratám.
 
Pri príležitosti Dňa Zeme pripravili učiteľky pre deti v materskej škole ul. D. Štúra – budova B rôzne aktivity s enviromentálnym zameraním. Jarmila Matisová – zástupkyňa MŠ uviedla: "Snažme sa deti viesť k správnym postojom ako udržať životné prostredie v čo najlepšom stave, poskytnúť im čo najviac informáciií o tom, ako ho chrániť a zveľaďovať. Tento rok sme sa spoločne zapojili do výsadby a údržby kvetináčov, záhonov v okolí budovy materskej školy. Zamestnanci MŠ a rodičia detí prispeli mnohými rastlinami, ktoré deti spolu s pani učiteľkami vysadili. Každý deň všetci obdivujeme kvitnúce, farebné záhony. Veríme, že spojením citu a poznatkov sa nám podarilo u detí formovať pozitívny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia."    Deti  takto nenásilnou formou získavajú enviropoznatky, čo má vplyv na formovanie ich budúcnosti. Tieto aktivity im pomáhajú vnímať, že aj malé činy môžu mať veľký vplyv na Zem.
Deň detí v materskej školeDeň detí v materskej školeDeň detí v materskej školeDeň detí v materskej školeDeň detí v materskej školeDeň detí v materskej školeDeň detí v materskej škole