Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom "POZDRAV JARI"

Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom "POZDRAV JARI"

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
V obradnej sále Mestského úradu v Seredi sa dňa 20. apríla konal koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa. Program niesol názov POZDRAV JARI.  Okrem hostí prijali pozvanie aj p.primátor Ondrej Kurbel a p.viceprimátorka Mária Fačkovcová.
 
Riaditeľka ZUŠ Dagmar Šajbidorová v sprievodnom slove spomenula viacero výrokov hudobných skladateľov. Na úvod to boli  slová hudobného skladateľa Roberta Schumanna: "Dobrým muzikantom si vtedy, keď hudbu nemáš len v prstoch, ale aj v hlave a v srdci."  Týmto mottom sa nieslo celé vystúpenie, nakoľko účinkujúci dali do programu kus svojho talentu, šikovnosť  a cit k umeniu. Spravidla sa skladby, samozrejme podľa obtiažnosti a talentu žiaka, nacvičujú približne štyri až šesť týždňov. No výsledok stojí naozaj zato. Koncertom sa niesla rôznorodosť pripravených skladieb a piesní od ľudovej piesne  cez skladby klasickej hudby, populárnej alebo v jazzových úpravách.. Pred interpretáciou ľudových  piesní a prednesov slovenských autorov boli  prednesené úryvky básne Milana Rúfusa,napr.: "Viem jedno hniezdo, rád ho mám.V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho,mnoho detí."  Hostia si vypočuli celkom 20 vystúpení jednotlivých žiakov a pedagógov. Medzi skladbami boli napríklad diela od J.S.Bacha, A.Dvořáka, I.Bogára, J.Haydna či J.Offenbacha.  Šikovnosť žiaci predviedli hrou na husle, klavír, akordeón, saxafón, flautu aj gitaru. Hudba bola striedaná aj prednesom poézie.
 
V závere riaditeľka Šajbidorová poďakovala všetkým účinkujúcim za predvedené skladby, kolegom za prípravu žiakov, intepretáciu a organizačné zabezpečenie koncertu a všetkým prítomným za krásnu účasť.
Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom