Rastliny vždy rástli a rásť budú

Rastliny vždy rástli a rásť budú

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Primátor mesta Ondrej Kurbel reagoval na rokovaní MsZ 13. 4. 2023 na interpeláciu Slávky Kramárovej, ktorou sa pýtala, či je doplnený stav pracovníkov údržby mesta.
Primátor na interpeláciu odpovedal, že manažovanie oddelenia delegoval na vedúceho oddelenia pána Laluščiaka, ktorý o doplnení stavu rozhodne vo vlastnej kompetencii.
Poslanec Ján Himpán potvrdil, že o stave pracovníkov na oddelení údržby mesta hovoril s primátorom už 27. februára.
A teraz malá časová os. V pondelok 27. februára 2023 bolo dohodnuté, že k obsadeniu a doplneniu  pracovníkov údržby mesta bude stretnutie. Do 13. apríla 2023 ešte nebolo, no kosba už začala. Jánom Himpánom avizované sťažnosti na nepokosené zelené plochy sa už objavujú. Problém  teda ostal otvorený. Aj keď samotné nekosenie zelených plôch vôbec nie je  kardinálny problém Serede a  údržba verejného priestoru nie je iba kosenie.
 
Rozkvitnuté púpavy a iné byliny v meste osobne vôbec nepovažujem za tragédiu. Rastliny pri priaznivých klimatických podmienkach vždy rástli a rásť budú. Pokosené plochy sú síce pekné na pohľad, ale mali by sme si uvedomiť aj to, že kosením kvetov z nich vyháňame opeľovače. Inak povedané . Kašleme na včely, motýle, chrobáky, pestrice a čmeliaky, lebo pohľad na vykosenú trávu je nám milší ako  životné podmienky hmyzu, ktorého počet druhov klesá. Na sociálnych sieťach sa udomácnil výrok  o vysokej tráve, v ktorej  sa strácajú deti a psíky. Hlúposť  ľudí víťazí nad faktom, že ani Wikipédia nepozná prípad, kedy sa nejaké dieťa v tráve stratilo.
Nie je zanedbateľné, že vyšší trávny porast znižuje teplotu ovzdušia v horúcom lete. Východiskom sú nekosené  plochy a vysievanie medonosných rastlín. Lenže to by sme museli myslieť aj na iných zástupcov flóry a fauny.  Nie iba na seba.
 
foto: autor
Rastliny vždy rástli a rásť budú Rastliny vždy rástli a rásť budú Rastliny vždy rástli a rásť budú Rastliny vždy rástli a rásť budú