Malí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb

Malí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Umenie, spev, tanec a vôbec kultúra všeobecne, majú oddávna v našich životoch opodstatnené miesto. Hoci aj v tomto smere ide vývoj dopredu, nesmieme zabúdať našu históriu. Jednou z možností je zachovávanie slovenských folklórnych tradícií prostredníctvom mladšej generácie. Na ZŠ J.Fándlyho majú žiaci možnosť navštevovať folklórny krúžok pod vedením Mgr. Žanety Baudyšovej.  V uplynulých dňoch deti navštívili Domov dôchodcov  a Domov sociálnych služieb v Seredi, kde vystúpili s programom pod názvom ,,Nositelia tradícií,,. 
 
Klientom predviedli jednu zo slovenských tradícií a to Vynášanie Moreny. Vystúpenie sa nieslo v duchu spevu, tancov, riekaniek a básničiek. Príjemná ľudová atmosféra zahriala všetkých starkých. Deti si vyslúžili obrovský potlesk a sladkú odmenu. Ba zalesklo sa dojatím aj nejedno oko. Ako prekvapenie mali deti pre starkých vlastnoručne vyrobené jarné pohľadnice. Úsmevy boli dôkazom toho, že príjemné trávenie spoločného času viacerých generácií je vždy obohatením pre všetkých,” uviedla učiteľka Baudyšová. Atmosféru dotvárali tradičné kroje, v ktorých deti s nadšením tancovali a spievali.
 
Predstavenie pripomenulo starším obyvateľom spomienky na časy dávno minulé, ktoré niektorí s radosťou prežívali v čase svojej mladosti. Klienti boli viditeľne dojatí, veď išlo aj o príležitosť zúčastniť sa na kultúrnom podujatí a stretnúť sa s mladými ľuďmi, ktorí sa snažia zachovať tradičnú kultúru. Išlo o obohacujúci deň, nakoľko majú klienti domova obmedzené možnosti na nové zážitky. 
Malí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služiebMalí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služiebMalí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služiebMalí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služiebMalí folkloristi vystúpili v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb