Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole

Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole

Školstvo a vzdelávanie     Veronika Kóšová, ZŠ J. A. Komenského    
Prišli a neoľutovali
 
Ako najlepšie stráviť piatkové popoludnie? Predsa v zmodernizovanom prostredí Základnej školy J. A. Komenského v Seredi v prítomnosti dobre naladených zamestnancov školy a jej žiakov.
21. apríla 2023 frajeri z Komenskej privítali širokú verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou 60. výročia založenia školy boli dobrou zámienkou pozvať nielen rodičov žiakov, rodičov budúcich prvákov, bývalých učiteľov, absolventov školy a predstaviteľov mesta Sereď. Škola a jej areál sa v priebehu poobedia naplnili davom ľudí a každý mohol okúsiť život na našej škole.
Prezentácie, ukážky učební, knižnica, kroniky, staršie aj súčasné fotografie, výstava výtvarných prác - to všetko a omnoho viac čakalo na našich návštevníkov. Tí si však mohli všimnúť aj nasadenie prítomných zamestnancov, ktorí svojím prístupom šíria dobré meno školy. Žiaci ukázali v novej učebni techniky svoje zručnosti pri práci s dyhou, za poskytnutie ktorej vďačíme spoločnosti Grena a. s. Veselé nad Lužnici . Vynikajúce dojmy neboli to jediné, čo prítomných naplnilo, pretože prázdne nezostalo ani jedno bruško. Výborný guláš, za financovanie ktorého ďakujeme Rade rodičov pri ZŠ J. A. Komenského, Sereď, chrumkavé vafle, či káva, čaj a nealko boli taktiež súčasťou tohto slnečného popoludnia.
Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto skvelej narodeninovej oslave a, samozrejme, hosťom, že sa rozhodli vkročiť do otvorených dverí našej školy.
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
Deň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ školeDeň otvorených dverí na „frajerskej“ škole