Deti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-S

Deti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-S

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Detská atletická súťaž P-T-S je uznávanou športovou udalosťou, ktorej cieľom je podporiť záujem detí o pohybovú aktivitu. Dňa 23. apríla sa na atletickom štadióne v Trnave konalo krajské kolo súťaže P-T-S.  Športového zápolenia sa zúčastnili deti z Holíča, Bojničiek, Kútov, Trnavy, Piešťan, Jablonice, Skalice, Senice a Serede. Naše mesto reprezentovalo pätnásť žiakov zo ZŠ J. Fándlyho pod vedením učiteľky Andrey Gombárikovej.
 
Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových kategórií:
mladšia kategória - deti narodené v roku 2015 a mladší,
staršia kategória - deti narodené v rokoch 2012 až 2014
 
"Pravidlá v zložení družstiev boli oproti minulým rokom trochu upravené a aj vďaka tomu sme našťastie dokázali vyskladať družstvá, pretože sa nemohlo zúčastniť okolo 10 detí, ktorí boli chorí," uviedla učiteľka Andrea Gombáriková.
 
Organizátori súťaže bežne volia viacero športových disciplín, aby poskytli malým účastníkom rôznorodú a zaujímavú skúsenosť. V súťaži družstiev pripravili disciplíny ako hod medicinbalom, skok z miesta, štafetový beh, hod raketkou, beh cez prekážky a vytrvalostný 3 alebo 6 minútový beh. Ďalej sa pridali individuálne súťaže, v ktorých deti súťažili sami za seba v troch disciplínach a to beh na 2x20m, hod medicinbalom vzad a skok z miesta.
 
"Z našich 15 športovcov sa 12 detí krásne umiestnilo na popredných priečkach vo svojich disciplínach, čo bolo úplne úžasné nielen pre nich, ale aj pre nás, ktorí sme tam s nimi boli. Týmto by som sa chcela poďakovať deťom za perfektné výkony a vzájomné povzbudzovanie. A samozrejme za to, že sa naozaj snažili zo všetkých síl zvládnuť čo najlepšie súťažné disciplíny. Bola radosť na nich pozerať"," doplnila Gombáriková. Deti zo Serede dali do súťaženia skutočne všetko a ich úsilie sa vyplatilo. Obsadili nasledujúce umiestnenia:
 
Družstvo – starších:
Nelka Polláková, Zojka Danihlíková, Terezka Kubánková, Nellka Gašparíková, Miško Fogel, Lukáško Kalinay- umiestnili sa na 3. mieste
 
Družstvo- mladších:
Eliška Stehelová, Sebko Greguška, Samko Pollák, Filipko Vidovič- umiestnili sa na 1. mieste
 
Individuálne súťaže:
Nikolka Gemeriová, Sonička Takáčová, Klárka Katreňáková - neumiestnili sa
Vladko Provodovski – umiestnil sa na 2. mieste
Matejko Sopčák - umiestnil  sa na 1. mieste
Deti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-SDeti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-S