Potrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. Fándlyho

Potrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. Fándlyho

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Na jar roku 2021 vysadilo mesto Sereď a ZŠ J. Fándlyho Zmiešaný ovocný sad. Pre deti, pre všetkých obyvateľov a pre všetky dobrá, ktoré so sebou ovocné stromy prinášajú.
 
Ak sa do sadu vyberiete v týchto jarných dňoch, buďte pokojní, pozorní, vnímaví a najmä, príďte s rešpektom. Posaďte sa na lavičku, alebo sa poprechádzajte pomedzi mladé stromy a vnímajte vône práve kvitnúcich, jabloní a hrušiek. Marhuľky už svoju parádu predviedli v predchádzajúcich týždňoch. Do kvetu sa chystá aj oskoruša, jarabina, správnym tempom si rastie aj mišpuľa, čerešne a moruše.
    
Sad sa nachádza v areáli ZŠ J. Fándlyho a je verejne prístupný. Stromy obdivujte najmä s pochopením a dovoľte svojim myšlienkam na chvíľu „uletieť“ do vyšších sfér. Možno na moment opustíte stereotyp a neprirodzenú rýchosť života v meste. Je to na vás!
 
Ako vznikol Mestský ovocný sad v Seredi sa dočítate v starších článkoch.
 
foto: autor 
Potrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. FándlyhoPotrebujete sa odreagovať, nadýchať sa jarných vôní a počuť bzukot včiel? Vyberte sa dnes do Mestského ovocného sadu v ZŠ J. Fándlyho