Komisiu máme, ale ako pracuje, nevieme

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Z množstva interpelácií prednesených 13. 4. 2023 ma zaujala informácia, o obavách členky dočasnej komisie na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky. Podľa jej slov panujú medzi lekármi a zdravotníckym personálom obavy o budúcnosť polikliniky a je potrebné prácu komisie urýchliť. Zvolení členovia komisie sú veľmi zamestnaní  a majú problém sa stretávať.
Poslanec Ján Jankulár  interpeláciou naznačil   riziko, že komisia do vyhlásenia VOS pripraviť návrh riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky nemusí stihnúť.
Primátor  Ondrej Kurbel na túto interpeláciu odpovedal, že mal niekoľko stretnutí s riaditeľom polikliniky a najbližšie zasadnutie komisie má byť offline. Samotné členky tejto komisie prednostka Mariana Páleníková a Martina Hilkovičová sa k interpelácii Jána Jankulára nevyjadrili. Vyzeralo to  teda tak, že veci okolo budúceho prevádzkovateľa polikliniky vybavuje viac  primátor ako celá komisia.
 V odpovedi primátora som očakával, že sa dozviem konkrétne údaje. Napríklad  to, kto je predsedom komisie (ak bol vôbec zvolený), kedy sa komisia do dňa rokovania zastupiteľstva zišla prvý, prípadne druhý raz , a kde je možné nájsť zápisnicu z tých  rokovaní. To považujem za konkrétne stopy o nejakej činnosti.
Okrem mien členov komisie na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky nevieme od dňa jej zvolenia 9. 2. 2023 (po dvoch mesiacoch)  vôbec nič.  
Transparentnosť a relevantné informácie sa v tomto  prípade neprejavili ani na rokovaní zastupiteľstva.