Deň otvorených dverí na Základnej škole J.A.Komenského

Deň otvorených dverí na Základnej škole J.A.Komenského

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa na území mesta Sereď bude konať 28. a 29. apríla 2023. Pri tejto príležitosti sa dňa 21. apríla konal na Základnej škole Jána Amosa Komenského Deň otvorených dverí, ktoré bolo zároveň pripomenutím 60. výročia založenia školy.
 
Deň otvorených dverí
 
Základná škola otvorila brány pre budúcich prvákov, ich rodičov ale aj absolventov a priateľov školy. Učitelia spolu so žiakmi pripravili program, ktorý zaujal malých aj veľkých. Prostredníctvom rôznych aktivít mala verejnosť možnosť spoznať priestory školy, zaspomínať si na časy v školských laviciach, zažiť zážitkové vzdelávanie, dozvedieť sa viac o smerovaní vzdelávacieho inštitútu, zasúťažiť si či prezrieť pripravené výstavy. Súčasťou bola aj komentovaná prehliadka, počas ktorej učitelia ochotne odpovedali na otázky.
 
O škole
 
Základná škola Jána Amosa Komenského poskytuje základné vzdelanie obyvateľom Serede a okolitých obcí na základe zriaďovacej listiny od 30. decembra 1963. V súčasnosti sa takmer 600 žiakov vzdeláva v 27 triedach. Škola má vysoko kvalifikovaný a stabilný pedagogický zbor, ktorý sa neustále vzdeláva. Okrem učiteľov tu pôsobí školská knihovníčka a podporný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek, školskej psychologičky, asistentov i školskej zdravotnej sestry.
 
Škola ponúka rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, telesnej výchovy či prírodovedných predmetov. Celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom moderných vyučovacích metód. Žiaci majú na škole ideálne podmienky aj na šport. Na škole sú 3 telocvične. posilňovňa, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, fitihrisko a v najbližších dňoch pribudne aj kvalitná atletická dráha s tartanovým povrchom.  Vo vyučovacom procese pedagógovia využívajú na vzdelávanie žiakov 5 jazykových učební, 4 počítačové učebne, 4 učebne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskú knižnicu, fyzikálnu učebňu, učebňu biológie, chemické laboratórium, učebňu prírodovedy, lego učebňu, školské dielne, oddychovú zónu v exteriéri školy ako aj vonkajšiu eko učebňu.
 
Škola sa zapája do národných i medzinárodných projektov, ktoré umožňujú žiakom spoznať iné kultúry či reálne komunikovať v cudzom jazyku. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží, kde obsadzujú okrem popredných miest v športových súťažiach i popredné miesta v umeleckých a vedomostných súťažiach. O žiakov je postarané aj mimo vyučovania a to v školskom klube detí, v záujmových krúžkoch a v centre voľného času. ZŠ Jana Amosa Komenského je jednou zo 4 škôl v trnavskom kraji, ktorá bola v širokej konkurencii vybraná do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2023.
Deň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.KomenskéhoDeň otvorených dverí na Základnej škole J.A.Komenského