Akadémia ŠKF Sereď - rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom

Akadémia ŠKF Sereď - rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom

Šport     Iveta Tóthová    
 
V septembri 2022 sme uverejnili rozsiahli rozhovor so športovým riaditeľom ŠKF Sereď  Miroslavom Greguškom na tému mládežnícky futbal v meste. ( prečítate tu ). Akadémia za ten čas prešla niekoľkými opatreniami. Na túto tému prinášame s Miroslavom Greguškom ďalší rozhovor.
 
 
Čím ste si prešli v akadémii od začiatku roka 2023?
Na začiatku roka sme tak, ako všetky športové kluby požiadali podľa výzvy mesta o dotáciu na chod športového klubu. Tá nám nebola schválená podľa očakávania v plnej výške z objektívnych príčin a preto sme zorganizovali niekoľko stretnutí s poslancami, p.primátorom a verejnosťou, aby sme vysvetlili naše požiadavky a potreby. Poskytli sme poslancom dostatok informácii, aby vedeli posúdiť dôležitosť našej žiadosti o navýšenie dotácie. Našťastie sa našlo dostatočný počet poslancov, ktorí uznali naše požiadavky a po určitých kompromisoch z oboch strán sme našli spôsob, ako pomôcť klubu v 1.polroku 2023. Touto cestou by som ešte raz veľmi pekne poďakoval poslancom a p.primátorovi, ktorým nie je ľahostajný osud futbalu v Seredi a podali nám pomocnú ruku. V najbližšej dobe by malo prísť k spoločným rokovaniam o nastavení financovania športových klubov z mesta, ktoré bude pre nás smerodajné ohľadom nastavenia filozofie klubu a cieľov do novej sezóny 2023/2024 v rámci akadémie a aj mužstva dospelých. Všetky projekty sú realizované s podporou mesta.
 
Aké kompromisy ste museli prijať v klube?
Nedostatok finančných prostriedkov nás prinútil urobiť nepopulárne opatrenia, napríklad sme boli sme nútení navýšiť výšku členských príspevkov. Ďalej sme odhlásili 2 kategórie zo súťaží, znížili sme platy pre všetkých hráčov, trénerov a zamestnancov klubu. Týmito krokmi sa nám podarilo stabilizovať finančnú situáciu v klube a aj s pomocou mesta a sponzorov dohrať všetky súťaže v sezóne 2022/2023.
          
Ako vidíte budúcnosť futbalu v Seredi?
Tak ako som spomínal, pripravuje sa stretnutie na úrovni poslancov a p.primátora, kde by malo prísť z dostatočným predstihom k nastaveniu financovania športových klubov z dlhodobejšieho hľadiska. Následne sa pripravujeme aj na stretnutie s našimi sponzormi a členmi dozornej rady, kde vyhodnotíme a nastavíme konkrétne financovanie všetkých kategórií.
 
Povedzte, prosím pár slov na záver pre priaznivcov futbalu?
Chcel by som pozdraviť a poďakovať všetkým našim fanúšikom, rodičom a celej futbalovej verejnosti, že nám ostávajú verní, vytvárajú skvelú atmosféru nielen na domácich zápasoch. Rovnako patrí poďakovanie poslancom mesta Sereď, pánovi primátorovi a našim sponzorom, bez ktorých by nebol futbal v Seredi futbalom.
Akadémia ŠKF Sereď - rozhovor so športovým riaditeľom Miroslavom Greguškom