Deň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôl

Deň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôl

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
Deň narcisov je aktivita, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o rakovine a získať finančné prostriedky na podporu boja proti tejto chorobe. Podujatie sa koná pod záštitou Ligy proti rakovine, ktorá už 33 rokov pomáha onkologickým pacientom. Hlavným symbolom kampane sú práve narcisy, kvety, ktoré symbolizujú nový začiatok a nádej. Zároveň je to aj deň, ktorý ma za cieľ zvyšovať povedomie o rakovine. Na Slovensku totiž pribudne ročne okolo 40 000 onkologických pacientov, čo je obrovské číslo. Ochorenie je doslova strašiakom pre ľudí, nakoľko dáva zabrať nielen fyzicky ale aj psychicky. V niektorých prípadoch ochorenie žiaľ končí smrťou.
 
V tento deň dobrovoľníci v uliciach, organizáciách, firmách aj školách rozdávajú kvety a získavajú finančné prostriedky na pomoc pacientom s rakovinou. Peniaze sa potom používajú na financovanie výskumu rakoviny, na podporu pacientov a na zlepšenie liečby. Do aktivity sa pravidelne zapájajú aj seredské školy. Napríklad na  ZŠ J.Fándlyho sa dňa 20. apríla do zbierky dobrovoľným príspevkom zapojili  žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Pripnutím narcisu na odev vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Ide o pomyselný odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami a že sa ich boj týka nás všetkých.
 
Liga proti rakovine uvádza, že každý príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ide o poradne, príspevky na zdr. potreby, ubytovanie, vzdelávanie a výuka v oblasti prevencie. Prispieť môžete aj Vy a to nielen kúpou narcisu ale aj ďalšími formami, ktoré nájdete na www.ligaprotirakovine.sk
Deň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôlDeň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôlDeň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôlDeň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôl