Spoločnosť Orange ruší svoju predajňu v Seredi

Spoločnosť Orange ruší svoju predajňu v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Spoločnosť Orange od 27.4.2023 ruší svoju predajňu na M. R. Štefánika v Seredi. K zatvoreniu predajnéjho miesta spoločnosť pristúpila v rámci optimalizácie predajných kanálov. "K tomuto rozhodnutiu nás nasmerovala primárne zmena zákazníckeho správania súvisiaca s pandémiou Covidu, resp. po-pandemickými návykmi zákazníkov, ale aj postupný posun smerom k digitálnym nástrojom," uviedla pre Seredské novinky Alexandra Piskunová zo spoločnosti Orange. 
 
Klienti budú v prípade potreby obslúžení v predajni na Hlavnej 946 v Galante. Veľa úkonov si ale klienti v dnešnej dobe vedia vybaviť online formou. Alexandra Piskunová dodáva: "Digitálne kanály, na ktoré sústredíme našu pozornosť a ich neustále vylepšujeme, sa stávajú stále obľúbenejším a efektívnejším kontaktným miestom pre našich zákazníkov. Vďaka nim môžu väčšinu úkonov absolvovať z pohodlia domu bez potreby fyzickej návštevy predajného miesta. Rovnako, aj my sme prostredníctvom našich online predajných a informačných kanálov (či už je to online obchod, pomoc a podpora, zákaznícka zóna, elektronická faktúra, a pod)  schopní zákazníkov plnohodnotne obslúžiť a poskytnúť im očakávaný servis."
 
Spoločnosť Orange nás ďalej informovala, že zatvoreniu predajne predchádzalo dôkladné posúdenie situácie, či už z hľadiska počtu zákazníkov, ich požiadaviek, s ohľadom na zvyšujúci sa záujem o online obsluhu, ale aj finančné hľadisko. Zákazníkom budú ale naďalej k dispozícii v ďalších 79 predajných miestach po celom Slovensku, ktoré stále považujeme za dôležité kontaktné miesta a prostredníctvom eshopu na orange.sk.

 
Spoločnosť Orange ruší svoju predajňu v Seredi