Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané

Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
S príchodom jari občania často spaľujú suchú trávu, lístie a vetvy z poorezávaných stromov. Týmto spôsobom si čistia záhradky, polia aj okolité prostredie. V tomto období sa preto zvyšuje výskyt požiarov, ktoré vznikajú práve plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Tento typ požiarov každoročne dominuje v štatistike požiarovosti z hľadiska počtu požiarov.
 
Hasičský a záchranný zbor v štatistike uvádza, že v roku 2022 zaevidoval 2033 požiarov spôsobených vypaľovaním, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast až o 1 301 prípadov (o 56% požiarov viac) . V roku 2022 bola pri týchto požiaroch usmrtená jedna osoba a päť sa zranilo.
 
Celkovo v prírodnom prostredí vzniklo v uplynulom roku až 8 025 požiarov. V porovnaní s rokom 2021 nastal nárast až o 3 111 prípadov, takže ide o kategóriu, v ktorej je výskyt požiarov najčastejší. Pri týchto požiaroch bolo 6 osôb usmrtených a 22 osôb utrpelo zranenia rôzneho charakteru.
 
Hasičský a záchranný zbor preto upozorňuje občanov, že plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.
 
Vypaľovanie tráv a porastov je zakázané z mnohých dôvodov.
 
- Prvým dôvodom je bezpečnosť. Oheň sa ľahko môže vymknúť z kontroly ohroziť ľudí, zvieratá a majetok.
 
- V druhom rade môže spôsobiť značné poškodenie prírodného prostredia. Ak sa vypália aj korene tráv a rastlín už nikdy sa nemusia obnoviť do pôvodného stavu. Ak sa vypaľovanie koná vo voľnej prírode, môžu sa zničiť vzácne a chránené rastliny i živočíchy.
 
-Tretím dôvodom, prečo je vypaľovanie tráv a porastov zakázané, je zdravie ľudí. Požiare väčšieho rozsahu môžu spôsobiť znečistenie ovzdušia s negatívnym vplyvom na dýchacie cesty.
 
Fotografie zachytávajú malú časť požiarov v prírode z uplynulých rokov, na ktorých zasahovali seredskí hasiči. Preto aj my upozorňujeme na  dodržiavanie zákonov a pravidel týkajúce sa vypaľovania tráv a porastov. Radšej byť opatrní ako potom riešiť následky neuváženého konania.
Vypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázanéVypaľovanie tráv a porastov je zakázané