Naša snaha o rekonštrukciu seredského štadióna mala od počiatku vážne trhliny

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
V máji 2018 po víťazstve nad FK Noves Spišská Nová Ves v 29. kole II. futbalovej ligy  si ŠKF Sereď zaistila postup do Fortuna ligy. Postup seredského Áčka vyvolal  eufóriu. Podmienkou zotrvania v prvej lige však bolo mať do dvoch rokov štadión na úrovni, ktorá bola určená  Smernicou  Slovenského futbalového zväzu o infraštruktúre štadiónov 2018 a následne Smernicou o infraštruktúre štadiónov 2022 z 2. 4. 2019.
 
Na mieste by bola možno aj otázka, kto mal na prvej lige záujem. Kto tak veľmi túžil po tom, aby  seredské Áčko  hralo najvyššiu súťaž?  Boli to viac fanúšikovia, ktorí v nedeľu chodili na štadión, aby videli na ihrisku domácich hráčov bývajúcich v Seredi a blízkom okolí? Alebo tí, ktorí do klubovej kasy neraz dávali svoje peniaze s vidinou ich návratu niekedy v budúcnosti, keď klub bude mať silnejšiu pozíciu?  Chceli to jedni i druhí. Kto viac, je otázne.
 
Futbal je prezentovaný ako najobľúbenejší šport umožňujúci  telesný rozvoj, športové vyžitie a zdravý životný štýl.  O tom, že futbal je aj tvrdý biznis vieme všetci, len o tom sa viac mlčí, ako hovorí. Nedostatok vlastných financií a tvrdé podmienky SFZ  sa ukázali ako vážne  prekážky na  prvý pohľad jednoduchej úlohy. Postaviť moderný a prvej lige zodpovedajúci štadión.
 
Liga bežala. Boli  prestupy hráčov, ale aj výmeny trénerov. Na Stromovej ulici sme dokonca mali futbalových imigrantov z Afriky. No radosť zo seredského Áčka v najvyššej domácej futbalovej súťaži trvala iba do mája 2022.
 
Zatiaľ čo futbalisti striedavo vyhrávali a prehrávali, starý štadión prežíval svoju vlastnú drámu. Reči o tom, ako sa primátor Martin Tomčányi  problému nevenoval, odmietam. Bol som dosť blízko a viem, že jeho snahy troskotali na nerozhodnosti riadiacich funkcionárov  ŠKF.  Povedané inak. Ak sa dvaja dohodnúť chcú, tak sa dohodnú.
 
Nie nepodstatnou skutočnosťou je to, že prvé rokovania s Ing. Repom zo STAVOKOVU PROJEKT s.r.o.  mal konateľ SMS Ing. Karol Andrašík a bývalý primátor Ing. Martin Tomčányi. Odhad projektantov pôvodnej  rekonštrukcie štadióna (vizualizácia bola predstavená poslancom)  sa vo finančnom vyjadrení pohyboval od 16 - 18 miliónov eur. Po zvýšení cien stavebných materiálov v r.2021-2022 by išlo o sumu cca 22 - 24 miliónov eur. Mesto malo reálne dotáciu 2 milióny. Preto hľadalo iné riešenie, úsporný projekt len s novou hlavnou tribúnou. Ani toto riešenie nemalo a ani dnes nemá finančné krytie, nakoľko je potrebných cca 6 miliónov eur. O chýbajúcich cca 4 miliónoch môžu rozhodnúť výlučne poslanci MsZ. Nie primátor,  nie futbalisti. A finančná podpora SFZ ? Lepšie nekomentovať.
 
Bolo  chybou, že sme na začiatku ako poslanci pozerali na rekonštrukciu futbalového štadióna iba cez optiku peňazí. Finančná injekcia v podobe dvoch miliónov eur tento jednoduchý pohľad iba umocnila. Žiaľ zámer na získanie ďalších dvoch miliónov od ŠKF s dvomi miliónmi z rozpočtu mesta naplnený nebol. Bolo tu ale niečo, čo nahlas a veľmi dôrazne posúdené nebolo. Smernica  Slovenského futbalového zväzu o infraštruktúre štadiónov 2018. Prikladám  ju k článku ako prílohu. Táto mala byť povinnou prílohou materiálu na rokovaní zastupiteľstva, na ktorom sme prijali rozhodnutie, že ideme do rekonštrukcie futbalového štadióna. Nie, že by sme ho nechceli alebo nepotrebovali. Podmienky pre vybavenosť prvoligového štadióna však jasne hovorili, že finančné nároky na uskutočnenie rekonštrukcie vysoko prekračujú možnosti mesta i klubu ŠKF. O vplyve z roka na rok stúpajúcich cien stavebných  materiálov ani netreba hovoriť.
 
No boli tu aj špecifické vnútorné  limity. Štadión z troch strán obkolesený rodinnými domami, na štvrtej len niekoľko metrov od hrádze. Jeho plocha je presne určená hranicami pozemku. Na umiestnenie všetkého, čo smernica SFZ požaduje, nie je dostatočná.  Odkúpenie susediaceho objektu a pozemku od bývalej spoločnosti OKAMEA (v konkurze bola od 25.08.2016) by možno riešilo najviac ak počet povinných parkovísk. K tomu prirátajme  tri tenisové kurty,  ktoré boli vybudované  pred mnohými rokmi. Nepamätám si, že by niekedy bola vážna reč o tom, kam umiestniť tenistov. Tieto skutočnosti dodnes mnohým  kritikom dnešného stavu štadióna zo zreteľa unikajú.
 
Obraz krokov, ktoré so zámerom uskutočnenia rekonštrukcie boli urobené,  pomenoval Bc. Adrián Ševeček  v článku s názvom  Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna. Vrelo odporúčam jeho prečítanie.
 
https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-06-21-pribeh-rekonstrukcie-nasho-prvoligoveho-stadiona
 
Primátor Ondrej Kurbel pokračuje v tom, čo bolo v záujme získania nového futbalového štadióna urobené. Jeho dnešný stav je asi tým najboľavejším problémom  Serede. No na jeho rekonštrukciu bude potrebný veľmi veľký balík peňazí. 
Zástupca STAVOKOVU PROJEKT s.r.o. Ing. Jaroslav Repa vnímal 30. marca 2023 vo veľkej zasadačke mestského úradu  prítomnosť tridsiatich piatich obyvateľov, siedmych poslancov, štyroch zamestnancov mesta a dvoch kameramanov  ako prejav veľkého záujmu o futbal. Pre mňa bola taká účasť sklamaním.  Lebo ak by z tých 600 až 700 divákov, ktorí  chodievali na futbal, prišla iba tretina, tak veľká zasadačka mestského úradu mohla byť plná. V takom prípade sa zhruba dvesto prítomných mohlo o aktuálnom stave futbalového štadióna a možnostiach jeho rekonštrukcie  dozvedieť to podstatné priamo od tých najpovolanejších. Medzi ľuďmi  by potom  nemuselo kolovať toľko dohadov a  obvinení, ktoré všetko iba zahmlievajú, ale nič neriešia.  
                                                                  
PRÍLOHA Smernica Slovenského futbalového zväzu o infraštruktúre štadiónov 2018
PRÍLOHA Príbeh rekonštrukcie nášho prvoligového štadióna