Mobilita študentov GVM Sereď v macedónskom Skopje

Mobilita študentov GVM Sereď v macedónskom Skopje

Školstvo a vzdelávanie     Bohdana Renáčová, Lenka Sopčáková    
V rámci projektu Erazmus+ s názvom Prvá pomoc a zdravý životný štýl (FAHL) sa uskutočnila posledná vzdelávacia cesta 6 študentov a 2 pedagógov našej školy, ktorí v marci 2023 vycestovali do hlavného mesta Severného Macedónska, Skopje. Toto impozantné, kultúrno – historické centrum Balkánu nás privítalo príjemným počasím a ešte príjemnejšími a vrúcnymi ľuďmi, akými učitelia a žiaci základnej školy Dimitrija Makedónskeho určite sú. Práve v ich škole sme absolvovali väčšinu projektových aktivít vrátane besedy a praktických nácvikov v oblasti poskytnutia prvej pomoci pri záchvatoch a odpadnutí. Naši žiaci si vyskúšali svoje jazykové zručnosti z angličtiny počas stretnutí s macedónskymi žiakmi, ako aj v hosťovských rodinách. Tie im poskytli nielen dočasný domov počas mobility, ale umožnili spoznať ich zvyky a tradičnú kuchyňu.
Program pobytu v Severnom Macedónsku bol naozaj pestrý – sledovali sme ukážky vyučovacích hodín, zúčastnili sa športového dopoludnia, kde si žiaci mohli navzájom zmerať sily a športovo-tanečné zručnosti. Navštívili sme mládežnícke centrum, kde pre nás pripravili ukážky tradičnej macedónskej hudby, tanca a ručných prác. Naše zážitky umocnila turistika v kaňone Matka s návštevou jaskyne Vrelo a pešia  prehliadka hlavného mesta plného monumentov a historických budov. Spoznali sme čulý obchodný ruch v uličkách Starého bazáru neďaleko hlavnej mešity. V závere týždňa nás čakal celodenný výlet do 175 km vzdialeného mesta Ohrid, kde sa nachádza 365 kostolov a najväčšie sladkovodné jazero krajiny.
Tieto zážitky a pohostinnosť macedónskych partnerov v nás zanechalo krásne dojmy. Pri rozlúčke pred školou vypadla nejedna slzička, pretože návšteva Skopje a jeho okolia pre nás znamenala viac než prehliadku kultúrnych pamiatok. Vďaka projektu FAHL sme spoznali ľudí, ktorí sa nám významne zapísali do pamäti i do srdca.
 
Mobilita študentov GVM Sereď v macedónskom Skopje