Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na druhý polrok 2023 pre oblasť športu

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
       Mesto Sereď podporuje činnosť občianskych združení a športových klubov formou poskytnutia dotácií. Výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď, na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Rozvoj telovýchovy a športu v druhom polroku 2023″ je zverejnená na  https://www.sered.sk/s45_mestsky-urad/c7905_vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotaciu-na-druhy-polrok-2023
 
TERMÍN DORUČENIA ŽIADOSTÍ JE 29. mája 2023 vrátane.
   
   V prípade nejasností kontaktujte oddelenie Školstva, rodiny, kultúry a športu 031 789 23 92, 031 789 23 93,  kl. 228, alebo 268, prípadne mailom skolstvo.sport@sered.sk