Súťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladých

Súťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladých

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Folklórna Sereď je každoročná súťaž, ktorá  priťahuje talentované deti a mládež, aby predviedli naše  kultúrne dedičstvo. Podujatie je dokonalou príležitosťou na zachovanie a propagáciu ľudovej hudby a v tomto smere zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní povedomia u mladšej generácie. Tento rok sa konal už neuveriteľný 15. ročník súťaže.
 
Prvý ročník sa konal v roku 2008 s cieľom podporiť ľudovú kultúru a kultúrnu tvorivosť mládeže. Zo skromných plánov sa neskôr zo súťaže stala obľúbené podujatie, na ktorom svoj talent prezentujú nielen deti a mládež zo Serede ale aj okolitých obcí. Súťaž sa už stala neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho kalendára Serede a mnohí dúfajú, že si v ňom svoje miesto zachová aj v ďalších rokoch.
 
Podujatie tradične organizuje MO Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Sereď. Predsedníčka MO MS Slávka Kramárová na úvod privítala všetkých prítomných vrátane hostí:  viceprimátorku mesta Sereď Máriu Fačkovcovú, riaditeľa Domu Matice slovenskej v Galante Petra Schwantnera, pedagógov a rodinných príslušníkov. Podujatie sa konalo v priestoroch DKaffe Domu kultúry v Seredi.  „Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich zo seredských škôl, Šintavy, Paty, Šoporne, Vinohradov n/Váh. a Sládkovičova.  Každý zaspieval po dve ľudové piesne bez sprievodu. Porota v zložení Mária Pellerová, Helena Eliášová a Jaroslava Práznovská mala neľahkú úlohu. Väčšina spievajúcich mala krásny prednes. Zazneli aj menej známe piesne z regiónu,“ uviedla Slávka Kramárová. Jedinečnú atmosféru umocnili aj tradičné ľudové kroje, v ktorých účinkujúci vystupovali. Súťaž je každoročne rozdelená do niekoľkých kategórií, aby sa umožnila účasť pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich vek. Porota napokon rozhodla o poradí. Víťazmi sa stali:
 
1.kategória: Barbora Barienčíková, Igor Červeň, Lukáš Held
2. kategória: Sofia Tomčányiová, Irfan Jozef Varlík, Margaréta Hrotíková, Terézia Heldová
3. kategória: Adela Huláková
4.kategória: Michael Hubinský, Rebeka Bódišová
 
Jubilejný pätnásty ročník skončil úspešne a tak ako každý rok aj tento raz bolo pozitívne to, že  súťažiaci svojim vystúpením šírili čaro tradičného slovenského folklóru. Vďaka takýmto súťažiam sa vychováva nová generácia mladých ľudí, ktorí si uvedomujú význam a hodnotu dedičstva svojich predkov, čo potvrdila aj Slávka Kramárová. Zároveň dodala, že bez spolupráce by sa podobné súťaže organizovali veľmi ťažko aj preto všetkým adresovala poďakovanie: „Ceny víťazom poskytlo Mesto Sereď, občerstvenie súťažiacim Dom MS v Galante, priestory Dom kultúry- za čo patrí všetkým srdečné poďakovanie. Touto cestou ďakujem za pomoc pri organizovaní aj matičiarkam Anne Karelovej a Jaroslave Práznovskej. “
Súťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladýchSúťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladýchSúťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladýchSúťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladýchSúťaž v speve ľudových piesní: Folklór žije v srdciach mladých