Do práce na bicykli – je čas na registráciu!

Do práce na bicykli – je čas na registráciu!

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    

DO PRÁCE NA BICYKLI – JE ČAS NA REGISTRÁCIU !

Mesto Sereď sa zapája do projektu Do práce na bicykli od roku 2015. Na začiatku sme mali zaregistrovaných 5 tímov z mesta Sereď, v roku 2016 to už bolo 14 tímov a každým rokom sa ich počet zvyšuje. V minulom roku sme mali 35 tímov zostavených z trinástich firiem a organizácií.  

O čo ide ? Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Na stránke www.dopracenabicykli.eu sa môžu registrovať 2-4 členné tímy do 07. júna 2023. Po registrácii v mesiaci jún budú dochádzať na bicykli do práce a z práce a do registračného systému na webovej  stránke projektu si zaevidujú záznamy, koľko kilometrov v daný deň prešli.  Prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie.  Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Vyhodnotené budú najlepšie tímy nielen v rámci Slovenska, ale hodnotené budú aj lokálne výsledky v rámci samospráv.

Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 01. júna do 30. júna 2023 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 01. júna 2023 dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Mesto Sereď bude oceňovať v týchto kategóriách :

1. súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov od 01. júna do 30. júna 2023. Bude vyhodnotený najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce.

2. Súťažiaci budú hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 01. júna do 30. júna 2023. Bude vyhodnotený najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce.

3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktorý absolvoval aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo najazdil počas súťaže minimálne 500 km na bicykli.

Registrácia súťažiacich tímov je v termíne od 03. apríla do 07. júna 2023 cez online formulár na www.dopracenabicykli.eu , kde nájdete aj bližšie informácie ohľadom pravidiel súťaže.

Tešíme sa, že do podujatia sa zapojí čo najviac súťažiacich tímov!

                                                                                                      

DO PRÁCE NA BICYKLI – JE ČAS NA REGISTRÁCIU!DO PRÁCE NA BICYKLI – JE ČAS NA REGISTRÁCIU!DO PRÁCE NA BICYKLI – JE ČAS NA REGISTRÁCIU!