V stredu 12. apríla sa uskutoční druhé stretnutie o duševnom zdraví

V stredu 12. apríla sa uskutoční druhé stretnutie o duševnom zdraví

Zdravie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aj Sereď sa zapojila do projektu s názvom Spolutvorba. Jeho cieľom je, aby sa poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia dopracovali k reforme v oblasti starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. 
 
Pripomíname záujemcom, že druhé stretnutie s organizátormi bude v stredu 12. apríla o 15.00 hod. v Zasadačke primátora mesta (v historickej časti budovy Mestského úradu Sereď). Vstup je cez hlavný vchod do budovy MsÚ.
 
Viac informácií sme priniesli v predchádzajúcom článku.
V stredu 12. apríla sa uskutoční druhé stretnutie o duševnom zdraví