TTSK: Verejnosť môže nominovať laureátov na Cenu Trnavského samosprávneho kraja

TTSK: Verejnosť môže nominovať laureátov na Cenu Trnavského samosprávneho kraja

Samospráva a štátna správa     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj aj v roku 2023 dáva verejnosti možnosť nominovať osobnosti na udelenie Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Ide o verejné ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju trnavskej župy. Nominácie je možné podať do 21. apríla 2023.
 
„Stáva sa už dobrou tradíciou, že počas roka oceňujeme ľudí, ktorí reprezentovali kraj a dosiahli významné výsledky vo viacerých oblastiach života. Význam Ceny Trnavského samosprávneho kraja spočíva aj v tom, že týchto ľudí spozná verejnosť. Minulý rok sme ocenili 29 laureátov, medzi ktorými boli aj dva kolektívy. Verím, že aj v tomto roku široká verejnosť nominuje významné osobnosti, vďaka ktorým je náš kraj lepším miestom pre život,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
 
Cena Trnavského samosprávneho kraja má sedem kategórií – školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava a občianska spoločnosť. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a aj finančná odmena.
 
V roku 2022 ocenenie získala napríklad pedagogička Slavomíra Valachová, ktorá už takmer polstoročie učí na Základnej umeleckej v Hlohovci a celý svoj pracovný život zasvätila výtvarnému umeniu, formovaniu lásky k umeniu u detí, žiakov a mládež. Laureátom sa stal aj etnomuzikológ Peter Michalovič, ktorý je autorom monografií o ľudovej hudbe v záhorskom regióne. Ocenenie si v minulom roku prevzal aj kolektív Oddelenia neurológie Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta.
 
Ocenenia udeľuje Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh poslancov krajského zastupiteľstva, poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, tiež mestských a obecných zastupiteľstiev v kraji. Návrhy môžu byť aj od občianskych združení, od inštitúcií a od občanov Slovenskej republiky.
 
Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným Súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 21. apríla 2023 na adresu Oddelenie dotácií, grantov a občianskej participácie, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, alebo priamo do podateľne úradu. Súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke župy.
TTSK: Verejnosť môže nominovať laureátov na Cenu Trnavského samosprávneho kraja