Program Mestského múzea na apríl 2023

História     Mária Diková, vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac APRÍL 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY

 RASTISLAVA PETROVIČA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

 

EXPONÁT MESIACA:

Kraslice a jarné dekorácie zo slamy a cesta

zo zbierky Mestského múzea v Seredi,

darovali Jozef a Hedviga Hupkoví, Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína Ďurišová

 Emília Bondorová, Viera Demáková, Anna Kubalová

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY:

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM

„MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI AJ PRE NEVIDIACICH“

NOVÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA S 3D MODELOM MÚZEA

A ZVUKOVÝM KOMENTÁROM

Výstava ponúka nové moderné prvky komunikácie a prezentácie k spoznávaniu kultúrneho dedičstva mesta Sereď a regiónu pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

------------------------------------

DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi

  24. 3. 2023 - 15. 4. 2023

----------------------------

RADOSŤ JARI

Veľkonočné tvorivé dielne remesiel – výroba z drôtu, z hliny, maľovanie voskom, ukážky techniky paličkovania a vypaľovania do dreva

Pripravujeme:

SEREĎ V ČASE - výstava dobových pohľadníc Serede v spolupráci so zberateľmi zo Serede a regiónu, máj – október 2023, výstava pri príležitosti 710. výročia od najstaršej písomnej zmienky o Seredi