Zberný dvor mesta mení svoje prevádzkové hodiny

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aby mesto vyšlo v ústrety požiadavkám obyvateľov, ktorí majú záujem odovzdávať svoje odpady aj v neskorších hodinách, upravuje sa prevádzový čas Zberného dvora. 
 
Od tretieho apríla 2023 je prevádzka mestského Zberného dvora nastavená nasledovne: 
 
Pondelok zatvorené
Utorok      7:00 - 15:00 (obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)
Streda      7:00 - 17:00 (obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)
Štvrtok     7:00 - 15:00 (obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)
Piatok      7:00 - 14:00 (obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)
Sobota     7:00 - 14:00 (obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)
Nedeľa zatvorené
 
Kontakt: 
Zberný dvor mesta Sereď
Cukrovarská ulica č. 4347
Sereď 92601
TEL: 031 787 41 03
 
Viac informácií o Zbernom dvore:
https://www.sered.sk/s210_zberny-dvor-mesta-sered