Úspech detí zo Serede na regionálnom folklórnom festivale

Úspech detí zo Serede na regionálnom folklórnom festivale

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Súťaž mladých folkloristov je súťažou organizovanou pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o folklor. Jedna z obľúbených súťaží sa konala v Križovanoch nad Dudváhom, ktorej sa zúčastnili aj tanečníci ľudového tanca zo ZŠ Juraja Fándlyho Sereď.
 
Malí folkloristi sa na súťaž  pripravovali pod vedením Mgr. Žanety Baudyšovej na folklórnom krúžku. Vystúpenie hrou na akordeón doplnil a obohatil mladý akordeonista Filip Baudyš. Spoločne sa predstavili programom pod názvom - Zahrajme sa spolu, . Vystúpenie bolo plné tanca, spevu, riekaniek a detských hier. Programom sme sa spolu všetci vrátili do čias, kedy boli  naši starí a prastarí rodičia deťmi. Vystúpenie si folklórne detičky veľmi užili a zožali obrovský potlesk," povedala Ž. Baudyšová.
 
Úsilie a talent bolo odmenené tretím miestom a deti si domov odniesli  cenu - Bronzové pásmo,. Podobné súťaže mladých folkloristov majú veľa pridaných hodnôt a výsledkom je to, že mladí ľudia sú motivovaní zdokonaliť sa, prezentovať slovenskú kultúru a tak zachovať národné dedičstvo.Okrem toho, je to tiež skvelá príležitosť pre mladých ľudí nájsť nových priateľov, ktorí majú podobné záujmy ako oni. „Z tretieho miesta sme mali veľkú radosť. Je veľmi dôležité rozvíjať v našich deťoch lásku a úctu k slovenskému folklóru,"  dodala Ž. Baudyšová. (foto: ZŠ J.F.)
 
Malí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivaleMalí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivaleMalí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivaleMalí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivaleMalí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivaleMalí tanečníci zo Serede na regionálnom folklórnom festivale