Ekonomické, právne a psychologické poradenstvo: bezplatná pomoc pre dlžníkov

Ekonomika     Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR    
Rady šité na mieru a podpora, ktorú potrebujete.
Dlhoví poradcovia Vám poskytnú bezplatnú pomoc a vytvoria plán riešenia pre Vašu konkrétnu situáciu.
 
Viac informácií na www.pomahamedlznikom.sk
 
LETÁK Pomáhame dlžníkom - pdf. - bezplatné poradenstvo v Galante.