Deň učiteľov na ZŠ Jana Amosa Komenského

Deň učiteľov na ZŠ Jana Amosa Komenského

Školstvo a vzdelávanie     ZŠ J. A. Komenského    
28. marec je oslavou výnimočnej práce pedagógov. Najlepším učiteľom je život sám. Učiteľ je ten, ktorý dáva žiakovi to najcennejšie, základy pre život. Pretože od základov sa odvíja všetko. Nie je to iba o učiteľovi, ale aj o žiakovi a jeho rodine. Spoločne tvoríme neoddeliteľný celok. Vraví sa, že najlepšia škola je tá, v ktorej sa deti učia s radosťou. Radosť pociťujú, keď majú chuť spoznávať nové, objavovať, tvoriť. Veríme, že aj naša škola je pre žiakov plná  zážitkov a zábavy.
Dnešný DEŇ UČITEĽOV na našej škole bol netradičný. Na niektorých hodinách na 1.stupni si rolu učiteľov vyskúšali rodičia. Iba jeden rodič sa odhodlal postaviť pred žiakov na 2.stupni. Po konzultácii s učiteľmi prišli všetci svedomito pripravení.  Pre všetkých – žiakov, učiteľov a rodičov to bol obohacujúci zážitok.
Zvládli to super, za čo im patrí veľká vďaka!
DEŇ UČITEĽOV spríjemnili všetkým pedagógom aj žiaci zo školského parlamentu úprimným poďakovaním v mene všetkých spolužiakov, pani kuchárky sladkým prekvapením či Coffee VERONIA dobrou kávou.
Ďakujeme našim rodičom, žiakom a všetkým, ktorí dnes spríjemnili deň našim učiteľom!  
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
Deň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa KomenskéhoDeň učiteľov na ZŠ Jana Amosa Komenského