Namiesto informácií iba hmla

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
V článku s názvom Okolo tlačených Seredských noviniek je zatiaľ iba veľké ticho som 10. februára 2023 poukázal na dovtedy nezverejnené vyhlásenie súťaže na dodávateľa Seredských noviniek. Zastupiteľstvo navyše zatiaľ ani nerozhodlo o tajomníkovi SN.
V programe  rokovania zastupiteľstva  9. 2. 2023 návrh nebol.
 
Pred desiatim rokmi 26. 2. 2013 zastupiteľstvo uznesením č. 51/2013 tajomníka redakčnej rady schválilo a uznesením č. 52/2013 aj  určilo redakčnej rade základné úlohy pre prípravu tlačených Seredských noviniek. Tento postup nebol samoúčelný. Mal svoju logiku a  opodstatnenie. Možno sa tento spôsob  tvorby  mestských novín vymyká predstavám nového vedenia mesta, ale faktom ostáva, že ničím zatiaľ  nahradený nebol. Preto dnes  verejnosť netuší, kto redakčnú radu vedie, a komu možno prišiť školácke chyby pri schvaľovaní článkov do tlače. Ten prvý lapsus by som mohol  pripísať neskúsenosti. Takže vianočný príhovor pána dekana miestnej farnosti uverejnený v januárovom čísle Seredských noviniek beriem ako chybičku. V týchto dňoch sa nám do schránok dostalo druhé tohtoročné vydanie Seredských noviniek.  Na 5. strane sa dozvedáme o účasti Seredčanov na referende, ktoré bolo 21. januára 2023.  Ďakujem za pripomenutie. Ale ja som už ako väčšina ľudí  na referendum  zabudol.
Na prvej strane marcových Seredských noviniek je fotografia družstva mladších žiačok hádzanárskeho klubu Slávia a pod ňou článok s názvom  Na mestskú cyklotrasu bolo vydané stavebné povolenie, realizácia je však zatiaľ v nedohľadne.
Takto hádam nie. Fotografia má predsa dopĺňať článok o oceňovaní najúspešnejších športovcov a kolektívov. Ten je ale na trinástej strane. Zosúladenie fotografií s  článkami je prácou tajomníka redakčnej rady. Kto ním je, alebo bol touto funkciou aspoň poverený, je malým tajomstvom  vedenia mesta, ktoré chcelo  byť transparentné.
 
Tak sa teda pýtam, kam sa  podel obsah vety: Nové riešenia vidíme v systematickej, transparentnej a kontinuálnej komunikácii, ktorá je ich základom. ( Vid. Sereď v ktorej chceme žiť strana č. 16.)
 
Vo štvrtok 2. marca 2023 bola v článku Sereď komunikuje: čo bude so Seredskými novinkami, webom mesta a kedy stretneme primátora v teréne? zverejnená informácia: „Ďalšie dvojčíslo potom očakávajte vo svojich schránkach koncom mája a následne budú Seredské novinky vychádzať v novom šate, ale v intervale ako ste ich poznali doteraz, a teda desaťkrát ročne.“
Teším sa  na ten nový šat. No zatiaľ na informačných kanáloch mesta stále nevidím vyhlásenie obchodnej súťaže na ich dodávateľa. Kto ich bude tlačiť? Je táto informácia „iba“ utajená alebo ešte stále nebolo toho, kto by rozhodol?