Hliadka mestskej polície zachraňovala 82-ročného muža

Hliadka mestskej polície zachraňovala 82-ročného muža

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Mestskí policajti pri svojej práci zažívajú rôzne situácie a jednou z nich je aj záchrana ľudského života. Neraz poskytujú prvú pomoc v teréne skôr ako prídu na miesto samotní záchranári. Od roku  apríla 2016 im pri resuscitovaní pomáha automatický externý defibrilátor. AED prístroj počas prevádzky s ošetrujúcim neustále komunikuje. Má dokonca nápovedu aj pre nepočujúcich. Na displey sa zobrazuje presný popis postupu záchrany. Prístroj zmeria odpor pacienta, zistí jeho približnú váhu a následne prispôsobí silu výboja. Keď dôjde náhodou k zníženiu kapacity batérie až na 0%, ešte stále je schopná vydať zo seba desať výbojov. Jedným z posledných prípadov, kedy bolo defibrilátor nutné použiť bola záchrana 82 ročného muža. 
 
Mestská polícia obdržala z tiesňovej linky 112 žiadosť o súčinnosť pri pacientovi, u ktorého bolo potrebné použiť AED prístroj. Informácie, ktoré príslušníci obdržali boli, že pacient dýcha a je potrebné ho napojiť na defibrilátor a diagnostikovať. Medzitým bola na miesto vyslaná Rýchla zdravotná pomoc.  Hliadka MsP po príchode zistila, že muž už nedýcha a preto mu bol okamžite nasadený defibrilátor. Nakoľko mal kardiostimulátor, AED prístroj zadal potrebu ručnej masáže srdca. Počas oživovanie príslušníkom MsP sa na miesto dostavila aj RZP,  ktorá si  oživovanie pacienta prevzala a neskôr jeho stav stabilizovala.
 
 
 
 
Hliadka mestskej polície zachraňovala 82-ročného muža