Študentská výstava Živá škola

Študentská výstava Živá škola

Umenie a literatúra     Stanislava Štefaneková - predsedníčka RZ GVM    
Vo štvrtok 23. 3. 2023 o 15,00 hod. sa na našom gymnáziu konalo otvorenie študentskej výstavy Živá škola ktorú zorganizovalo RZ pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď v spolupráci s vedením našej školy.

Iste sa pýtate prečo práve názov Živá škola?
 
Podľa nás škola nieje len miestom kam prichádzajú študenti iba za cieľom vzdelávania. Naši učitelia svojim žiakom neodovzdávajú len vedomosti, ale aj formujú ich pohľad na svet, rozširujú svetonázor a ukazujú hodnoty. Myslím, že na našom gymnáziu nieje pochýb o tom, že svoje poslanie robia zo srdca, pretože to vidieť na úspechoch ktoré žiaci dosahujú na rôznych vedomostných súťažiach či olympiádach. Avšak naši žiaci majú aj rôzne talenty a preto sme si v rodičovskom združení dali skromný cieľ podporovať aj túto stránku našich detí.
 
Preto Živá škola – miesto kde je harmónia vedomostí a talentov našich detí, miesto kde je každý žiak videný ako jedinečný a kde nájde podporu pre svoj rast.
Na našu výzvu: „ Ukáž sa nám! Hľadáme tvoj talent“ zareagovalo osem úžasných tvorivých mladých ľudí a tak sme si mohli pozrieť rozmanitú expozíciu fotografií, malieb, kresieb či ručne vyrábanej keramiky. V spolupráci so ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi, sme si vypočuli hudobné vystúpenia dvoch žiakov nášho gymnázia, ktoré umocnili príjemnú atmosféru vernisáže. Dúfame, že diela našich mladých autorov zaujali všetkých prítomných a odniesli si príjemný umelecký zážitok, pretože ako sa hovorí: „Umenie je potravou duše“ - tak veríme, že našou výstavou sme duše našich hostí zľahka pohladili. Výstavu si žiaci našej školy budú môcť pozrieť v dňoch od 24.3. do 31.3.2023 cez vyučovanie vždy počas prestávok. Veríme, že im spríjemní bežné školské dni.
Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.Študentská výstava Živá škola.