V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )

V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
SIP je súťaž v spracovaní informácií na počítači a je určená žiakom stredných škôl v Slovenskej republike. Prebieha v troch kategóriách: písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Cieľom súťaže je vyhľadávanie talentovaných a nadaných študentov, rozvíjať ich tvorivé kompetencie a vytvárať trvalý vzťah k rozvíjaniu počítačovej gramotnosti pri využívaní moderných technológií na spracúvanie informácií. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Tento rok sa konal 57. ročník súťaže, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava. Každý ročník sa usporadúva na strednej škole v inom meste, tento rok sa tejto úlohy zhostila Obchodná akadémia Sereď. Riaditeľka školy Marta Melayová v príhovore povedala: „V marci v roku 2016 Obchodná akadémia Sereď spolu s gestorom Štátnym inštitútom odborného vzdelávania organizovala 50. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači. Po siedmich rokoch sme sa opäť stretli pri príležitosti 57. ročníka. Kým niektoré tváre sa stali súčasťou tohto podujatia opakovane, iba na nich pribudlo zopár vrások, tváre súťažiacich sa vymenili úplne. Vo všetkých však bolo vidieť očakávania, možno trochu stresu a obavy, ale aj nadšenie a radosť.“
 
Súťaž má tri kolá: školské, krajské a celoštátne, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 23. marca 2023. Slávnostné zahájenie prebehlo v obradnej sále Mestského úradu v Seredi, kde všetkých privítala viceprimátorka Mária Fačkovcová. O kultúrnu vložku sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa v Seredi. Pedagógom sa písomne verejne poďakoval Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného za to, že sa aktívne, často aj vo svojom voľnom čase venujú talentovaným žiakom. Dôkazom sú ich výborné výsledky nie len doma, ale aj v zahraničí. Poďakovanie adresoval aj členom celoštátnej odbornej hodnotiacej komisie za ich prácu, postrehy a pomoc, ktorú preukazujú na celoštátnom kole.
 
Alžbeta Balková predsedníčka celoštátnej odbornej komisie uviedla, že ambíciou všetkých súťažiacich bolo predviesť výsledky svojho talentu, vynaloženého úsilia a prezentovať nadobudnuté znalosti. V prvej disciplíne – písanie na počítači sa predstavilo 20 študentov z celého Slovenska s najrýchlejšími prstami. Okrem rýchlosti ukázali aj presnosť odpisu z papierovej predlohy. V druhej disciplíne – úprava textu na počítači ukázalo svoj talent 12 študentov, ktorí upravili text podľa korektorských značiek. Do tretej disciplíny – profesionálne spracovanie textu- wordprocessing – postúpilo 12 študentov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri úprave textu v textovom editore. Odborná komisia sa zameriavala na rýchlosť, presnosť, zručnosť v písaní a kvalitu práce s počítačom.
 
Žiaci Obchodnej akadémie v Seredi tento rok nepostúpili do celoštátneho kola, hoci v kategórii úprava textu na počítači skončili iba dve miesta pod postupovou čiarou. Nič to ale nemení na fakte, že škola ponúka svojim žiakom kvalitné vzdelávanie, po ukončení ktorého mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách a ostatní bez problémov nájdu široké uplatnenie na trhu práce.
 
(foto:OA Sereď)
V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )V Seredi sa konala celoštátna súťaž stredných škôl v Spracovaní informácii na počítači ( SIP )