Mestská polícia riešila nelegáne vyvezený odpad

Mestská polícia riešila nelegáne vyvezený odpad

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
V piatok 24. marca 2023 hliadka mestskej polície pri výkone svojej činnosti spozorovala nelegálne vyvezený odpad  pri odbočke do vojenského priestore v blízkosti bývalých kasární pri Váhu. Väčšie množstvo odpadu prevažne rastlinného pôvodu sem vyviezli dve osoby, ktoré ho mali pôvodne uložiť na pozemku v priestore bývalých kasární. Nakoľko boli obe brány uzamknuté, odpadu sa zbavili nelegálnym spôsobom.  Priestupcovia po zaplatení pokuty, odpad naložiť späť na prívesný vozík a odviezli na pôvodne určené miesto.
 
Nelegálny odpad musel opäť naložiť a odviezťNelegálny odpad musel opäť naložiť a odviezťNelegálny odpad musel opäť naložiť a odviezť