Po zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzke

Po zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzke

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Po zimnej prestávke bola dňa 25.marca znovu obnovená prevádzka mestskej tržnice na Mlynárskej ulici. Mesto chce po novom zaviesť novovznikajúcu tradíciu jarného otvárania trhu atraktívnejšou formou ako tomu bolo doposiaľ.
 
Návštevníkov vítalo v sobotné dopoludnie Ľudové trio z Trnavy a kávičkárov šálka voňavej kávičky zdarma. Pre mnohých je opätovné otvorenie tržnice znamením, že zima sa konečne skončila a prichádzajú teplejšie dni. V nasledujúcich mesiacoch sa tak môžete na tržnici tešiť na sadenice, kvety, domáce vajíčka, med a neskôr na pestrosť ovocia, zeleniny a mnoho ďalších produktov. Trh poskytuje priestor pre miestnych predajcov, aby sa podelili o svoje výpestky, jedinečný tovar ale aj služby s verejnosťou. Pre kupujúcich je zas návšteva trhu príležitosťou podporiť lokálnych pestovateľov a nakúpiť si kvalitné potraviny priamo od nich. V neposlednom rade ide o miesto na stretávanie rôznych komunít, rodín či priateľov. Tržnica bola z historického hľadiska aj miestom spoločenských udalostí. OZ Vodný Hrad, ktoré bolo spoluorganizátorom sobotného dopoludnia uviedlo, že trhovisko na Mlynárskej, na jednej z najstarších seredských ulíc, bolo okrem iného i miestom pre rôzne podujatia okolo Veľkej noci či Prvého mája za zvukov nádhernej a veselej hudby.
 
Mestské trhovisko prešlo v rokoch 2020 a 2021 veľkou rekonštrukciou. Pribudli nové spevnené plochy,  osvetlenie, predajné stánky, prestrešenie,  mobiliár, hracie prvky pre deti a zeleň.  Koncom roka 2022 bola zrekonštruovaná aj okolitá vozovka s chodníkmi. Tento rok v marci  došlo k miernej zmene parkovania v prednej časti trhoviska. Mesto znížilo počet parkovacích státí a to osadením zábran a lavičiek, aby tento priestor viac slúžil ľuďom ako motorovým vozidlám.  Vodiči majú možnosť tak ako doteraz, odstaviť svoje vozidlo v zadnej časti trhoviska a na priľahlých odstavných plochách. Ďalšou zmenou v prospech motoristov je odstránenie zákazovej značky na druhej polovici parkoviska so šikmým státím, kde môžete zaparkovať bez toho, aby ste porušovali zákon. Erik Štefanek z OZ MRC a poslanec MsZ k tejto problematike uviedol, že mestské trhovisko má byť priestorom, kde sa stretávajú ľudia, má mať v sebe ducha tradície, zvyklostí a niečoho príjemného. „Som veľmi rád, že sa po našej spoločnej snahe s Martinou Hilkovičovou z OZ Vodný Hrad a poslankyňou MsZ podarilo dosiahnuť zmenu a polovicu tejto časti parkoviska sme vrátili späť ľuďom. Vytvoril sa tu priestor pre ľudí s možnosťou oddýchnuť si na lavičke a bezpečne navštíviť naše mestské trhovisko.“   Tržnica bude otvorená v utorok, štvrtok a sobotu v čaše od 6:00 do 12:00 hodiny.
Po zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzkePo zimnej prestávke je mestská tržnica opäť v plnej prevádzke