Mesto Sereď ako súčasť iniciatívy Hodina Zeme

Mesto Sereď ako súčasť iniciatívy Hodina Zeme

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Hodina Zeme je podujatie, pri ktorom ľudia na celom svete na jednu hodinu vypínajú svetlá, aby zvýšili povedomie o problémoch životného prostredia. Koná sa každoročne vždy poslednú sobotu v marci.
 
Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii. Pri tejto príležitosti mnohé mestá vypínajú svetlá na známych budovách a pamiatkach. Do tmy sa o tomto čase každoročne ponorí napríklad Eiffelova veža alebo Opera v Sydney, osvetlenie vypínajú aj firmy či domácnosti. Táto iniciatíva symbolizuje potrebu podniknúť kroky na ochranu životného prostredia. Hodina Zeme je výzvou pre ľudí, aby zmenili svoje správanie a snažili sa žiť v rámci limitovaných možností našej planéty. Organizátori približujú, že urobiť niečo pre našu Zem môžete aj Vy, vo svojom každodennom živote. Stačí zlepšiť vnímanie okolo seba. Zhasnite za sebou svetlo v miestnosti, do práce cestujte autobusom, na bicykli alebo sa prejdite pešo. Separujte odpad, šetrite vodou a nakupujte lokálne výrobky.
 
Od roku 2011 sa do Hodiny Zeme zapája aj Slovensko, kedy sa viaceré hrady, mosty či iné stavby zahalia do tmy. V roku 2023 sa iniciatíva konala v sobotu 25. marca so začiatkom o 20:30 hodiny. K celosvetovým metropolám sa tento rok pripojilo aj mesto Sereď a na jednu hodinu vyplo osvetlenie na Námestí slobody.
 
Mesto Sereď ako súčasť iniciatívy Hodina Zeme