TTSK: Kraj hľadá nového riaditeľa Trnavského osvetového strediska

TTSK: Kraj hľadá nového riaditeľa Trnavského osvetového strediska

Samospráva a štátna správa     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj 17. marca 2023 vyhlásil výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Trnavského osvetového strediska v Trnave, ktorého je zriaďovateľom. Doterajšia riaditeľka inštitúcie Anna Pekárová po 35 rokoch pôsobenia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti odchádza do dôchodku.
 
„V kraji dlhodobo rozvíjame kultúru a podporujeme kultúrne inštitúcie, ktorých je župa zriaďovateľom. Práve Trnavské osvetové stredisko v Trnave, ktorému hľadáme nového riaditeľa alebo riaditeľku, má v svojej kompetencii aj podporu záujmovo-umeleckej činnosti, sieťovanie neprofesionálnych umelcov, vzdelávanie a ďalšie kultúrne aktivity a projekty. Z funkcie odchádza pani Anna Pekárová, ktorej ďakujem za kvalitnú prácu na poli kultúrno-osvetovej činnosti. Verím, že nové vedenie bude pokračovať v rozbehnutých aktivitách a podarí sa mu naštartovať ďalšie aktivity, vďaka ktorým bude kultúrny život v kraji ešte lepším a prístupnejším,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
 
Medzi kritéria, ktoré musia uchádzači o funkciu spĺňať patrí prax najmenej 5 rokov v oblasti kultúry, umenia, organizácie podujatí alebo vzdelávania. Výhodou sú kvalitné manažérske zručnosti a skúsenosti na riadiacej pozícií. Životopis, motivačný list a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať najneskôr do 7. apríla 2023 na adresu Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Podrobnosti o pracovnej pozícií sú zverejnené na webovej stránke www.trnava-vuc.sk.
Trnavské osvetové stredisko, ktoré je osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, organizuje tvorivé aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno – osvetovej činnosti, sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky. Venuje sa rozvíjaniu umeleckej činnosti, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru.
 
Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 18 kultúrnych inštitúcii, z toho štyroch osvetových stredísk. Popri Trnavskému aj Galantského, Záhorského a Žitnoostrovského osvetového strediska.
 
Kultúrno-osvetová činnosť na Slovensku oslavuje 70 rokov a výročie svojich organizácií si osvetári z celého Slovenska pripomenú päťdesiatkou podujatí. V rámci osláv je pripravených viacero prezentačných, vzdelávacích podujatí i festivalov. Uskutočnia sa od marca do decembra v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti.
TTSK: Kraj hľadá nového riaditeľa Trnavského osvetového strediska