Slávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umením

Slávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umením

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
 
V Mestskom múzeu v Seredi sa 24. marca konalo otvorenie výstavy pod názvom Dotyky s umením. Išlo o prezentáciu výtvarných diel žiakov a absolventov Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa. Výstava sa koná každoročne s cieľom podporiť talentovaných ľudí rôznych vekových skupín a úrovní zručností. Je to vynikajúca príležitosť pre amatérskych umelcov predviesť svoje schopnosti a kreatívne sa prejaviť pred širším publikom.
 
Na začiatku školského roka navštevovalo ZUŠ spolu 598 žiakov, z toho výtvarný odbor 239 žiakov. Niektorí majú skutočne veľký umelecký potenciál. V galérii múzea vystavili svoje diela tridsiati žiaci a trinásti absolventi výtvarného odboru umeleckej školy, ktorí na obrazoch vyobrazili prevažne krajiny, portréty, prírodné motívy, študijné kresby i abstrakcie. Riaditeľka umeleckej školy Dagmar Šajbidorová ozrejmila, že tematický okruh na obrazy vždy zadáva triedny učiteľ na základe učebných plánov, samotná téma je už na autorovi. Na výstave sa podieľali pedagógovia výtvarného odboru Michaela Šebová, Eva Šmigrovská, Veronika Strecká a Jarmila Katarína Lehoczki. Bolo vidieť, že žiaci a absolventi pracovali usilovne a vytvorili niečo naozaj výnimočné. Výstava je charakteristická rôznorodosťou vystavených výtvarných prác, sú to stvárnené pohľady na svet okolo nás:
 
- na veci, ktoré vnímame
- predstavy ktoré nám zamestnávajú myseľ
- pocity, ktorými žijeme každodenný život
 
Je známe, že okrem talentu zohráva pri maľbe obrazov veľkú úlohu fantázia, kreativita a estetické cítenie autora, ktorý do nich vkladá myšlienky, emócie či nálady. Preto bolo každé vystavené dielo unikátne a odrážalo osobnosť jeho tvorcu. Nelíšili sa iba veľkosťou ale aj použitou technikou ako kresba, maľba, grafika či modelovanie. Vizuálny zážitok doplnil počas vernisáže aj hudobný doprovod, takisto v podaní žiakov ZUŠ a to hrou na husliach a akordeóne. Návštevníci výstavy majú možnosť vidieť diela do 14. 4. 2023.
 
Slávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umenímSlávnostná vernisáž výstavy Dotyky s umením