Stavba mosta ponad železnicu mala začať vlani

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    

Mgr. Martin Guzi ako hovorca Slovenskej správy ciest, Bratislava dal v roku 2021 na otázku Ivety Tóthovej jasnú odpoveď. Jej článok s názvom Termín rekonštrukcie mosta nad železničnou traťou je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávka bol na webovej stránke mesta 16. septembra 2021. Z neho vyberám:

 „V súčasnosti  SSC spracováva majetkovoprávne vysporiadanie dočasných záberov pozemkov potrebných pre stavbu a zabezpečuje potrebné vyjadrenia, stanoviská k vydaniu stavebného povolenia (SP). Zároveň prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA (zisťovacie konanie).  

Predpoklad začatia stavby je v druhej polovici roka 2022. Dĺžka realizácie sa predpokladá na cca 12 mesiacov. Stavba bude realizovaná za vylúčenia premávky po obchádzkových trasách. Pešia doprava bude zabezpečená dočasnou lávkou pre peších a cyklistov,povedal pre Seredské novinky  Martin Guzi z SSC.“

 

Celý článok nájdete pod linkom:

https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-09-16-termin-rekonstrukcie-mosta-ponad-zeleznicu-je-znamy-premavka-bude-vylucena-pre-pesich-a-cyklistov-bude-postavena-docasna-lavka

Vyjadrenie  investora k termínu začatia výstavby mosta odoslané pred stretnutím s občanmi Serede 15. 3. 2023.  

– aké sú termíny plánovaného začiatku?
Po získaní všetkých potrebných povolení, vydaní stavebného povolenia a zabezpečení finančného krytia predpokladáme vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác ešte v tomto roku a začiatok stavebných prác v prvom štvrťroku 2024. Doba rekonštrukcie sa predpokladá na 12 mesiacov.

Mgr. Martin Guzi
Komunikačný odbor

 

Nuž, hovorca to má vždy ťažké. Prednesie oficiálne stanovisko a keď čosi nevyjde, musí zverejniť iné. Čo teda môžeme očakávať? Možno naplnenie  Murphyho zákona o neohraničenosti možností. Keď sa zdá, že už nemôže byť horšie, bude.