Staňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatí

Staňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatí

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Mesto Sereď pripravuje pre občanov všetkých vekových kategórií tradičné podujatia.
Obraciame sa na občianske združenia, športové kluby, neformálne skupiny ale i jednotlivcov so žiadosťou o pomoc pri ich organizovaní a podnikateľov s prosbou o podporu pri ich financovaní.
 
Pomáhať môžete s čímkoľvek pri zabezpečení organizácie podujatia, napr. pri registrácii, ako rozhodcovia a traťoví komisári, pri odovzdávaní cien, písaní diplomov, ako detskí animátori, ale aj pri upratovaní po skončení podujatia.
S prosbou o podporu sa obraciame na spoločnosti a podnikateľov, ktorí sa chcú stať reklamnými partnermi mestských podujatí. Možnosti podpory sú rôzne od poskytnutia finančného daru, zabezpečenia občerstvenia, venovania cien pre súťažiacich, alebo reklamných predmetov do tomboly.
 
Vybrať si môžete z tradičných športových podujatí:
SEREĎSKÝ BEH - 29. apríla 2023
Počet účastníkov a priaznivcov rekreačného behu z roka na rok stúpa. Našim zámerom je ešte viac zatraktívniť aktivitu medzi obyvateľmi mesta aj širšieho okolia a umožniť im zmerať                si medzi sebou sily. V parku budú pripravené krátke trate pre deti, rodiny a seniorov, pre trénovaných a aktívnych bežcov je pripravená trať 5 km v Hobby behu a pre ešte väčších vytrvalcov bude možnosť odbehnúť 10 km v Hlavnom behu.
 
ŠKÔLKARSKA OLYMPIÁDA – 2. júna 2023
19. ročník olympiády pre deti predškolského veku za účasti materských škôl zo Serede, Šintavy, Vinohradov nad Váhom, Križovian nad Dudváhom, Vlčkoviec, Šoporne, Dolnej Stredy, Pustých Sadov, Zemianskych Sadov, Paty a Šúroviec. Každoročne si v rámci podujatia zmeria svoje sily cca. 400 súťažiacich v disciplínach zameraných na obratnosť, vytrvalosť a zdravú súťaživosť v disciplínach na motívy obľúbených rozprávok. Každé dieťa vyhrá zlatú medailu, zabezpečený je tradične pitný režim a drobné občerstvenie.
 
SEREĎ V POHYBE – 23. septembra 2023
Tradičné podujatie pre všetky vekové kategórie bez rozdielu veku. Na Námestí slobody si účastníci budú môže vyskúšať zumbu, jumping, cross gym, jogu. Zapojiť sa bude možné aj do cyklistického podujatia. Na workoutovom a skateboardovom ihrisku na Ceste do kampingu budú pripravení poradiť a usmerniť tréneri a cvičitelia a predvedú niečo zo svojho umenia. Pre záujemcov budú k dispozícii aj ďalšie športoviská.
 
Ponúkame Vašu propagáciu na plagátoch pred podujatím, na podujatí vystavením reklamných banerov, uvedenie v článkoch seredských noviniek, občerstvenie a pitný režim na podujatí, stretnutia s množstvom zaujímavých ľudí a kopu smiechu a dobrej nálady.
 
Bližšie informácie Vám poskytneme a na prípadné otázky zodpovieme mailom na silvia.kovacova@sered.sk,  skolstvo.sport@sered.sk, alebo telefonicky na tel. č. 031 789 23 92, kl.268 alebo 0918 450 853.
Staňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatíStaňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatíStaňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatíStaňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatíStaňte sa dobrovoľníkom alebo partnerom celomestských podujatí