ZMENA TERMÍNU: Tematické stretnutie o problematike rekonštrukcie seredského štadióna sa presúva na štvrtok 30. marca

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Zo zdravotných dôvodov sa plánovaný termín tematického stretnutia s primátorom presúva zo štvrtka 23. marca na štvrtok 30. marca o 17.00 hod.
 
Stretnutie sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Sereď.