Cintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejší

Cintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejší

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V týchto dňoch dostala stará časť cintorína na Kasárenskej ulici nové osvetlenie. Jedná sa o vysokoúsporné reflektory s nastaveným uhlom svietenia pre minimalizovanie svetelného smogu. 22 kusov LED reflektorov má prispieť nielen k energetickej úspore, ale tiež k vyššiemu komfortu návštevníkov pohrebiska, keďže ich osadením sa podarilo zlepšiť svetlotechnické podmienky. 
 
Bezpečnosť cintorína sa zvýši aj po osadení nového kamerového systému, ktorý Mestská polícia Sereď plánuje realizovať v najbližšom období. 
 
foto: MsÚ
Cintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejšíCintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejšíCintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejšíCintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejšíCintorín má nové osvetlenie, vďaka kamerovému systému bude aj bezpečnejší