TTSK: Na Záhorí začínajú vznikať prvé kilometre Moravskej cyklomagistrály medzi Holíčom a Skalicou

Samospráva a štátna správa     TTSK, odbor komunikácie    
Trnavský samosprávny kraj začal s výstavbou úseku Moravskej cyklomagistrály v dĺžke 6,1 kilometra, ktorý povedie od Baťovho kanála v Skalici až po Holíč. Župa realizuje výstavbu cyklotrasy so spolufinancovaním z eurofondov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Stavebné práce sú v celkovom objeme skoro 896-tisíc eur a mali by byť ukončené do konca roka 2023.
 
„Začíname stavať 6,1 kilometra dlhý úsek Moravskej cyklomagistrály, ktorá je jednou z troch nosných cyklotrás v našom kraji. Vo výstavbe tohto úseku vidíme veľký potenciál, ktorý sa prejaví vo zvýšení atraktivity, kultúrneho a prírodného dedičstva na Záhorí, a tiež aj na opačnom brehu rieky Morava,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že cieľom kraja je prispieť k vybudovaniu Moravskej cyklomagistrály, ktorá bude mať celkovo takmer 50 kilometrov, a tiež rozvoju cezhraničného turizmu.
 
Župa zrealizovala verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, v ktorom uspela spoločnosť Eurovia SK, a.s. so sumou skoro 896-tisíc eur s DPH. Viac ako šesť kilometrov dlhý úsek bude viesť po korune ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Morava a súčasťou projektu bude aj mobilné zariadenie na sčítanie cyklistov. V zmysle zmluvy by mali byť stavebné práce ukončené do ôsmich mesiacov od začiatku výstavby.
 
Na českej strane postavil projektový partner, ktorým je združenie Obce pro Baťův kanál, 4,2-kilometrovú cyklotrasu neďaleko hranice s Trnavským krajom na úseku Strážnice – Petrov. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na celý cezhraničný projekt pod názvom Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce Juhomoravského kraja (JMK) a TTSK je takmer 1,4 milióna eur.
 
Kraj počíta aj s výstavbou ďalších dvoch úsekov Moravskej cyklomagistrály. Ide o úsek od ochrannej hrádze rieky Morava po cyklolávku cez rieku Myjava, na ktorý nadviaže ďalšia cyklotrasa až po obec Brodské, pričom na ich realizáciu získal kraj prostriedky z eurofondov vo výške viac ako 1,4 milióna eur.
Župa aktuálne projektovo pripravuje výstavbu úseku Moravskej cyklomagistrály od Adamovských jazier v blízkosti mesta Gbely po Lávku Veľkej Moravy. Financovať ju plánuje v rámci nového programového obdobia.
 
foto: TTSK