Celoslovenskú zbierku Hodina deťom podporili aj Seredčania

Celoslovenskú zbierku Hodina deťom podporili aj Seredčania

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Hodina deťom je iniciatívou, ktorá sa zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom v rôznych ťažkých situáciách. Verejná zbierka prebieha už cez dvadsať rokov a nepretržite podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú práve na túto skupinu obyvateľov.
 
Pomoc jednorodičovským rodinám
 
V rámci 22. ročníka Hodiny deťom organizácia poskytne pomoc jednorodičovským rodinám a samoživiteľom. Tieto rodiny sú často vystavené finančnej a sociálnej zraniteľnosti, preto je podpora pre nich veľmi dôležitá. Hodina deťom sa snaží pomôcť týmto rodinám zlepšiť ich životné podmienky a umožniť deťom dostať sa k lepšiemu vzdelaniu a lepšej zdravotnej starostlivosti. Tento rok sa zbierka konala 21. marca 2023.
 
Zapájajú sa jednotlivci, firmy ale najmä školy
 
Naposledy sa do zbierky zapojili tisícky dobrovoľníkov v rôznych mestách a obciach po celom Slovensku. Tento rok sa k nim  pridalo aj Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi.  Škola uviedla: „Dobrovoľnícke tímy zbierali príspevky do pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Spoločne tak pomôžeme rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné. Za každý príspevok Vám srdečne ďakujeme.“
 
( foto: GVM )
Celoslovenskú zbierku Hodina deťom podporili Seredčania