Aj v tomto prípade sa ukázala opodstatnenosť kamerového systému v meste

Aj v tomto prípade sa ukázala opodstatnenosť kamerového systému v meste

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
V súčasnosti je mesto Sereď pokryté 133 bezpečnostnými kamerami, ktoré budú tento rok rozšírené o 23.  Vďaka nim sa mestskej polícii podarilo už mnohokrát odhaliť protiprávne konanie, narušenie verejného poriadku, pomôcť pri ochrane majetku a ako aj v nižšie popísanom prípade i zdravia.  
 
Prostredníctvom kamerového systému operátor začiatkom marca  monitoroval mládež nachádzajúcu sa v altánku pri workoutovom ihrisku. Mestská polícia uvádza, že  okrem fajčenia bola zaznamenaná aj situácia, kedy jeden z chlapcov odklepával popol z cigarety za golier pravdepodobne svojmu kamarátovi, ktorý o tom nevedel. Následne podľa záznamu dvaja chlapci zo skupiny tohto kamaráta začali strkať a ukazovali mu , aby ich nasledoval k priestoru rieky Váh. Tu sa zdržali pár minút, kde za nimi prišli aj ďalší ôsmy zo skupiny avšak z miesta už odišli bez svojho kamaráta.
 
Z dôvodu preverenia situácie bola na miesto vyslaná hliadka MsP,  ktorá pri Váhu našla zraneného 15 ročného chlapca. Mladík mal na tvári tržné rany a podľa predbežných informácií mal aj poranenie lebky, preto k nemu bola privolaná RZP. Polícia uvádza, že vo veci bolo podané trestné oznámenie za ublíženie na zdraví.
 
Čo predchádzalo udalosti a čo bolo dôvodom takéhoto správania nie je známe. Dôležité ale je vedieť, že mladí ľudia v tinedžerskom veku sú stále v procese formovania svojej identity, preto je potrebné ich usmerňovať a vysvetliť im riziká nevhodného správania. Aby sa predišlo k prípadom, kedy sa hazarduje so zdravím alebo až životom.  
 
foto: MsP
Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť kamerového systému v meste Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť kamerového systému v meste Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť kamerového systému v meste Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť kamerového systému v meste Aj v tomto prípade sa ukázala dôležitosť kamerového systému v meste