V pondelok 20. marca bude prerušená dodávka elektriny na uliciach Hornočepeňská a Horný Čepeň

Mestský úrad     Západoslovenská distribučná    
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.03.2023 od 08:00 do 13:00 na uliciach: Hornočepeňská a Horný Čepeň.