Opäť nastáva zmena času

Opäť nastáva zmena času

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V nedeľu 26, marca prechádzame na letný čas a ručičky hodiniek si posunieme z 02:00 hod. na 03:00 hod. Prechod na letný čas sa okrem Slovenska bežne uskutočňuje aj v niektorých krajinách sveta, kedy sa posúvajú hodiny o jednu hodinu dopredu oproti stanovenému štandardnému času. Tento posun sa uskutočňuje zvyčajne na jar a potom sa vráti späť na štandardný čas na jeseň.
 
Cieľom zmeny na letný čas je využitie svetelných podmienok v mesiacoch, kedy sa den predlžuje. Posúvaním hodín sa chce dosiahnuť, aby sa svetlo využilo čo najviac. Tým sa údajne znižuje spotreba elektrickej energie na osvetlenie a umožňuje sa aj väčšie využitie voľného času počas letných dní.
 
Striedanie letného a zimného času môže mať niekoľko negatívnych dôsledkov na ľudí. Medzi najčastejšie uvádzané patrí zhoršená kvalita spánku a zvýšené riziko úrazov či dopravných nehôd v prvých dňoch po posune času. Niektorí ľudia sa môžu cítiť unavení a podráždení, pretože ich telo sa musí prispôsobiť novému režimu denného svetla a tmy. Niektoré štúdie ukazujú, že striedanie času môže mať negatívny vplyv aj na zdravotné problémy, ako sú migrény alebo depresie.
 
Rozhodnutie o tom, či sa bude striedať letný a zimný čas, je v kompetencii jednotlivých krajín. V roku 2019 Európska únia schválila smernicu, ktorá má ukončiť striedanie letného a zimného času v celej EÚ. Podľa tejto smernice sa striedanie malo ukončiť do roku 2021, ale bolo zistené, že pre niektoré krajiny by to mohlo mať negatívne dôsledky a preto sa termín ukončenia striedania posunul. Každá krajina EÚ má teraz možnosť rozhodnúť sa, či chce trvalo zaviesť letný alebo zimný čas. Niektoré krajiny už oznámili, že budú trvale používať letný čas, zatiaľ čo iné krajiny sa rozhodli pre trvalé používanie zimného času. V súčasnosti nie je úplne jasné, kedy presne sa striedanie letného a zimného času v celej EÚ ukončí, ale predpokladá sa, že to bude v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov.
 
Opäť nastáva zmena času