Začína sa sezóna otvorených detských ihrísk. Ako sa na ňu pripravuje mesto?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V Seredi sa nachádza spolu 27 detských ihrísk. Sú vybavené pieskoviskami, kamienkovými plochami, či špeciálnymi gumenými plochami a samozrejme rôznymi hracími prvkami pre menšie aj väčšie deti. Ich technický stav sa počas roka pravidelne kontroluje a v aktuálnom predjarnom období prejdú všetky ihriská špeciálnou kontrolou a dezinfekciou.
 
Jarné počasie čoskoro vyláka von z panelákov sídliskové deti. Aby sa mohli hrať v zdravom prostredí, musí byť na detských ihriskách zabezpečená bezproblémová prevádzka. „Prostredníctvom neziskovej organizácie Teen Challenge bude tradične zabezpečené ich pravidelné čistenie a to vždy v prvom a treťom týždni od marca do októbra. Klienti pomáhajú mestu s prehrabaním pieskovísk a kamienkových dopadových plôch, čistia priestranstvá ihrísk od odpadkov a prerastajúcej buriny,“ vysvetlila Miriam Klottonová z oddelenia životného prostredia mesta.
 
Koncom marca bude zabezpečená dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch detských ihrísk proti choroboplodným a nežiaducim mikroorganizmom. Nakoľko sa bude jednať o približne trojdňové čistenie, ktorého naplánovanie je závislé od poveternostných podmienok, tak mestský úrad bude o ňom informovať samostatným oznamom. „V týchto dňoch bude odporúčané nezdržiavať sa na detských ihriskách,“ upozornila Klottonová.
 
Oddelenie životného prostredia zabezpečí aj revíznu ročnú kontrolu. „Jej účelom je zistiť prípadné nedostatky a poškodenia prvkov detského ihriska, kontrola povrchov ihrísk a bezpečnostných zón, ktoré budeme následne v rámci našich možností odstraňovať,“ dodala Klottonová. Výstupom kontroly je protokol s popisom chýb a odporúčanie na ich odstránenie.
 
Za ostatné obdobie sa osvedčila spolupráca s návštevníkmi ihrísk, keď nájdené poškodené hracie prvky nahlasujú priamo mestskému úradu. „Všetky ihriská kontrolujeme raz mesačne, avšak niektoré poškodenia môžu vzniknúť v čase, kedy si ich nemáme možnosť všimnúť. Je výborné, ak návštevníci ihrísk zistené nedostatky nahlasujú priamo na naše oddelenie,“ uzavrela Klottonová.
 
V prípade, ak zistíte poškodenie na detskom ihrisku v Seredi, môžete toto nahlásiť osobne na oddelení životného prostredia mesta, mailom na miriam.klottonova@sered.sk alebo telefonicky na 031/7892094, klapka 189. 
 
Ilustračné foto: MsÚ