Otvorenie novej onkologickej ambulancie na poliklinike v Seredi

Otvorenie novej onkologickej ambulancie na poliklinike v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
 
V júli 2022 sme  avizovali zriadenie novej onkologickej ambulancie  v Seredi. Vplyvom nepredvídateľných okolností sa otvorenie muselo odložiť, no dnes už ambulancia prijíma prvých pacientov. Nachádza sa v priestoroch polikliniky ulici Ivana Krasku v budove B na 1. poschodí.
 
Ordinačné hodiny a objednávanie
 
Ordinačné hodiny budú v pracovné dni  od 7:00 do 14:00 hodiny od pondelka do piatka. V prípade záujmu o vyšetrenie, liečbu alebo konzultáciu môžu pacienti volať  na tel. číslo 0919 176 653.
 
Poskytované služby
 
MUDr. Kristína Rumanová hovorí, že nová onkologická ambulancia bude poskytovať služby zamerané na liečbu a dispenzarizáciu onko pacientov i paliativnu onkológiu. " V ambulancii robíme komplexné vyšetrenie, rozbor krvi, podávanie chemoterapie či úľavové punkcie. Všetko podľa individuálnych potrieb pacienta,"  uviedla.
 
Iná poisťovňa – iný režim
 
Ambulancia má zatiaľ zazmluvnené zdravotné poisťovne Union a Dôvera. So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou je síce zmluva podpísaná ale ešte nie je schválená. No aj títo poistenci môžu ambulanciu v prípade potreby navštíviť. Podrobné informácie ohľadom poisťovní Vám poskytnú osobne v ambulancii alebo na tel. čísle 0919 176 653.
 
Ľudskosť, psychická pohoda a krátka čakacia doba
 
MUDr. Kristína Rumanová bude jednou z lekárov, ktorí budú v ambulancii ordinovať. Deväť rokov pracovala na uznávanom Masarykovom onkologickom ústave v Brne. „V ambulancii chceme preferovať ľudskosť a psychickú pohodu pacientov, ktoré sú pri onkologickom ochorení veľmi dôležité.  Našim cieľom sú napríklad krátke čakacie doby na vyšetrenia. Mnohí pacienti k nám budú pravidelne chodiť na podávanie liečiva dlhší čas, takže si určite s niektorými vybudujeme aj užší vzťah.  Onkologické ochorenie je pre pacientov veľmi náročné aj po psychickej stránke, preto sme si vedomí, že v určitých prípadoch bude nutné pacientov vypočuť alebo im poradiť.  Môžem sa zaručiť, že pacienti v nás nájdu nielen zdravotnícky personál ale aj oporu,“  dodala MUDr. Rumanová.

 
Otvorenie novej onkologickej ambulancie na poliklinike v Seredi