TTSK: Súťaž na výstavbu novej budovy knižnice v Galante je vyhlásená

Samospráva a štátna správa     Trnavský samosprávny kraj    
Trnavský samosprávny kraj s Galantskou knižnicou spustil architektonicko-urbanistickú súťaž na výstavbu jej novej budovy, ktorá vznikne v bývalom areáli župnej strednej školy susediacom s parkom Neogotického kaštieľa v Galante. Cieľom je vybudovať nový areál v súlade s aktuálnymi trendmi v prevádzke a architektúre knižníc, a vytvoriť priestor pre stretnutia miestnych komunít, vzdelávacie a kultúrne podujatia.
 
„V priebehu minulého roka sme vyhlásili náš zámer rozšíriť knižnicu do nových a moderných priestorov, ktoré vzniknú v areáli susediacom s parkom. Vďaka tomu budeme môcť poskytovať ešte kvalitnejšie knižničné služby a organizovať vzdelávacie podujatia pre všetky generácie čitateľov, čo aj v kontexte dnešnej spoločenskej situácie považujem za nevyhnuté,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.
 
Galantská knižnica aktuálne sídli v limitujúcich priestoroch, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám a trendom. 
 
Súťaž je na slovenské pomery inovatívna svojim unikátnym formátom. Porota bude pri rozhodovaní vychádzať len z výkresov a fyzického modelu a bude sa môcť lepšie sústrediť na odbornú stránku - koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie.  Architektonicko-urbanistickú súťaž zastreší architektonické štúdio 2021, ktoré nastavilo podmienky po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku.
 
Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už vybraný tím zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu a mesta Galanta.
 
Súťaž je vyhlásená od 13. 3. 2023 a návrhy je možné odovzdať do 13. 6. 2023. Výsledky budú známe v júli 2023. Viac informácií je dostupných na https://2021.sk/project/galantska-kniznica
 
Zdroj: Odbor komunikácie TTSK