Spôsob zisťovania spokojnosti občanov má svoje úskalia

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Pravdupovediac neviem, akú výpovednú hodnotu bude mať aktuálny  prieskumu prieskum spokojnosti s úrovňou vybavovania  požiadaviek občanov.  Vychádzam z toho, že každý zamestnanec mesta  vie,  že jeho povinnosťou je vybaviť požiadavku občana  slušne, odborne  a v zmysle zákona.  Jeho spokojnosť je ale vždy daná  jeho subjektívnym pocitom. Tento  aktuálny typ prieskumu má niekoľko slabých miest.
Príklad č. 1
V priebehu dňa príde  dať overiť podpis 9 občanov. Bezproblémové vybavenie zhodnotia všetci vhodením deviatich  zelených  lístkov  do urny.
Na oddelenie životného prostredia príde občan s požiadavkou na vydanie súhlasu s výrubom stromu na jeho pozemku vo vegetačnom období. Súhlas nedostane a  do schránky vhodí červený lístok.
Výsledkom bude deväť spokojných a jeden nespokojný občan.   Hodnotenie dňa – veľmi dobrý výsledok.
Príklad č. 2
V ten istý deň, ani jeden z deviatich  spokojných s prácou pracovníčky pri overovaní podpisov,  zelený lístok do schránky nehodí.
Výsledkom bude jeden červený lístok v schránke. Hodnotenie dňa  – veľmi zlý výsledok.
Účasť na prieskume nie je povinná. Respondent nemusí na lístok napísať vôbec nič.  Objektívne  hodnotenia poskytnutých služieb nie je možné vykonať, ak vybavenie  v zmysle požiadavky občana  zákon nedovoľuje. Po spočítaní lístkov na konci mesiaca bude mať pani prednostka  tri kôpky farbených lístkov . No  ktorých útvarov sa hodnotenia týkajú,  to tento „semafor spokojnosti“ nepovie. Nepochybujem ale o tom, že najviac tých lístkov bude zelených.